Hem

En unik patenterad lösning för produktion av ultratunna* Light Guide Plates.

*tjocklek ner till 0,1 mm med kil.

VÅR TEKNOLOGI:

Bättre och energisnålare bildskärmar tack vare en unik kombination av det absolut senaste inom nanoteknologi och induktion.

TC TECHs unika tillverkningsmetod innebär att man kan framställa tunnare, lättare och energisnålare bildskärmar. Tekniken möjliggör en Light Guide Plate eller Light Guide Film (LGP/F) som kan replikera ett optiskt nanomönster med jämn och hög kvalitet över hela ytan. Litet mönster gör stor skillnad. Detta är inget mindre än ett teknikgenombrott för bildskärmar i mobiltelefoner, läsplattor, bärbara datorer och stationära bildskärmar/TV.

Läs mer»

VÅRA PRODUKTER:

En komplett lösning, från dag ett.

Ett nyckelfärdigt och intelligent system där full produktionseffektivitet uppnås direkt, utan avkall på slutkvaliteten. Förklaringen? Direkt uppvärmning och lika snabb nedkylning. Första “skottet” håller samma höga kvalitet som det sista. Systemet behöver varken uppvärmings- eller inkörningstid efter produktionsstopp eller modellbyte. Processtyrningen ser till att de valda produktionsparametrarna uppnås från första stund.

 

SKILLNADEN:

Överlägset resultat – snabbare och billigare.

Systemets jämna uppvärming och kylning ger detaljer med ett perfekt optiskt nanomönster, helt utan spänningar eller färgförändringar (“gulning”). Processen påverkar aldrig brytningsindex (birefringent), vilket ger unika möjligeter att kontrollera ljusets väg in i, och ut ur, LGPn utan att behöva göra avkall på produktionshastighet och effektiv hantering.

SNABBARE
Oslagbar cykeltid
TUNNARE
Ultratunna LGP/F
med optimal prestanda.
OPTISKA MÖNSTER
Litet mönster
som gör stor skillnad
100 PROCENT
Perfekt replikering
utan spänningar.

HELA BILDEN:

En grön innovation, i ordets sanna bemärkelse.

Genom att använda en effektivare LGP kan den totala energiförbrukningen i en bildskärm minska med upp till 30 %, samtidigt som bildkvaliteten förbättras. En tunnare LGP och färre kompensationsfilmer reducerar även förbrukningen av plast: TC TECHs system minskar råvaruförbrukningen med minst 50 %. Tack vare obefintlig kassation i tillverkningsprocessen reduceras förbrukningen av plast ytterligare.

Mindre avfall

Mindre energi