Årsstämma i TC TECH

Årsstämma i TC TECH

Den 26 maj höll TC TECH sin första årsstämma som noterat bolag. Stämman hölls på NetPort i Karlshamn, i anslutning till bolagets huvudkontor, och besöktes av drygt 50 personer. Stämman beslöt bl a utse Peter Mattisson till ny styrelseordförande för TC TECH, och beviljade styrelsen ett bemyndigande att genomföra en nyemission om 1 miljon nya aktier under tiden fram till nästa årsstämma.

IMG_2269 IMG_5233

Efter det att själva årsstämman avslutats höll Peter Mattisson en presentation och berättade om TC TECH’s bakgrund, teknologi, status och mål. I samband med detta fick även bolagets nye VD Alexander Luiga möjlighet att presentera sig själv och TC TECH’s organisation.

IMG_5239

27 maj 16