TC TECH’s teknik klarar LGP på 0,125 mm med kil

TC TECH’s teknik klarar LGP på 0,125 mm med kil

LGP-branschen arbetar ständigt med att utveckla sina produkter genom förbättrad prestanda, minskad tjocklek och reducerade kostnader. Huvuddelen av de Light Guide Plates som finns på marknaden idag är ca 0,3 mm eller tjockare. Mobiltelefoner har tunnast LGP, medan t ex TV-apparater använder betydligt tjockare LGP med stor spridning på tjockleken beroende på vad man vill uppnå. De tunnaste LGP som finns på marknaden idag begränsas av vad befintliga tekniker klarar av utan försämrad kvalitet och hållfasthet. TC TECH har framgångsrikt tillverkat LGP för mobiltelefoner som är ungefär hälften så tjocka som de som används idag. TC TECH´s system har producerat LGP som är 0,125 mm med en s k kil som gör det möjligt att använda tjockare LED belysning vilken annars är begränsande för hur tunn LGP som kan användas.

0125kil

0,125 mm tjock LGP med 0,25 mm kil

TC TECH har även gjort lovande tester för att mönstra filmtjocklekar ned till 0,05 mm, och är redo för ytterligare steg i utvecklingen av energieffektiva Light Guide Plates med minimal belastning på miljön under tillverkningen.

005

0,05 mm tjock LGP med high precision pattern

16 maj 17