TC TECH ökar temperaturen med över 100°C per sekund

TC TECH ökar temperaturen med över 100°C per sekund

TC TECH har redan från start framhållit den snabba och exakta uppvärmning bolagets patenterade teknik möjliggör. En temperaturökning med 200°C har uppnåtts inom två sekunder, med den värmda ytan kontrollerad inom 0,1 mm och med temperaturvariationer på mindre än en grad över hela ytan. Denna temperaturökning, i kombination med TC TECHs övriga patenterade lösningar för pressteknik och kontrollerad kylning, är tillräcklig för att smälta och mönstra plast ned till nanonivå.

Utvecklingsavdelningen i Spånga har fått frågan om det är möjligt att nå temperaturer som krävs för att stål ska härda. I ett första försök uppnåddes över 900°C under sju sekunders värmning. Detta innebär att TC TECHs teknik når temperaturer som används vid härdning av stål snabbare och exaktare än vad som tidigare varit möjligt. TC TECH kommer nu att fortsätta utvärdera möjligheten att använda tekniken för härdning. Uppvärmningen kan avgränsas på samma sätt som vid tillverkning av LGP, och det är möjligt att värma upp komplexa former som t ex TC TECHs logo nedan, med partiell härdning av enbart de uppvärmda områdena. För att uppnå optimala egenskaper i stålet krävs en kontrollerad avkylning efter uppvärmningen.

TCTECH

TC TECHs forskningschef Jan Jäderberg kommenterar resultaten: ”testen gick som förväntat, vilket var väldigt positivt. Detta ökar möjligheten att sprida TC TECHs teknik till andra områden än system för tillverkning av LGP (Light Guide Plates), även om detta kommer att vara vår kärnverksamhet under många år framåt.”

22 maj 17