Automatiserad tillverkning med TCP 150

Automatiserad tillverkning med TCP 150

TC TECH Sweden lanserar RTS 150, Roll-To- Sheet för automatiserad tillverkning av avancerade mönster i TCP 150. RTS 150 möjliggör kontinuerlig produktion av dubbelsidiga mönster med en tjocklek på film på 0,15 mm eller lägre beroende på mönster och material. En rulle räcker för produktion i ca ett dygn och skiftas på några minuter. Systemet fungerar både för filmsubstrat med skyddsfilm på båda sidor och på filmsubstrat utan skyddsfilm. Möjligheten att producera med filmsubstrat utan skyddsfilm ger stora fördelar både ekonomiskt och miljömässigt. Skyddsfilmen som normalt finns på båda sidor och är belagd med ett lim är en betydande kostnad och kan ej återvinnas utan blir avfall som förbränns eller deponeras.
RTS systemet är förberett för kundunika verifieringssystem efter det dubbelsidiga mönstret producerats. Här kan exempelvis vision system för automatisk avsyning placeras. Efter denna station kan skyddsfilm automatiskt påföras dubbelsidig, varefter bearbetning till lämplig storlek sker i systemet. Därefter är produkten redo för nästa steg och kan vidare hanteras automatiskt eller manuellt.
För mer information gå till http://tctech.se/products/

RTSrts3

8 juni 17