company-profilepic-peter

Ledning

Ledningen

alexander-luiga

Alexander Luiga

VD

Född 1965. Alexander har lång erfarenhet från affärsverksamhet i Asien, och har bl a arbetat åtta år i Beijing. Alexander kommer närmast från Efore-gruppen där han från 2010 var EVP för affärsområde Telecom; först med placering i Beijing, därefter i Stockholm.
Aktieinnehav: Alexander innehar 15 000 aktier, samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna 162 000 aktier i TC TECH.

Eva Jonasson

CFO

Född 1956. Eva har lång erfarenhet som Financial Controller och CFO från bland annat Nordico, Ellos och CIMON AB. Eva var även CFO för Avalon Innovation AB under tiden bolaget var noterat på NGM.
Aktieinnehav: Eva innehar 25 000 aktier, samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna 32 500 aktier i TC TECH.

Jan Jäderberg

CTO

Född 1965. Civilingenjör från KTH med över 20 års erfarenhet från ledande roller inom forskning och utveckling. Uppfinnare till ett ett stort antal patent, inklusive TC-teknologins patentfamiljer. Har tidigare ansvarat för utveckling av tunnfilmsbeläggning samt processer och utrustning för tunnfilmssolcell.
Aktieinnehav: Jan innehar 206 219 aktier.