Våra senaste nyheter

LCD fortsatt störst inom bildskärmar

27
juni
2017

Den dominerande bildskärmsteknologin på marknaden idag är LCD-skärmar där belysningen sker med LED-lampor och ljuset sprids med LGP (Light Guide Plate). Övervägande andelen av skärmarna beräknas bygga på LCD inom överskådlig framtid. Det finns andra bildskärmsteknologier såsom Quantum dots, som också använder LGP samt OLED som inte använder sig av LGP för att sprida ljuset i bildskärmen. Det pågår en ständig utveckling inom dessa bildskärmsteknologier. I nedanstående jämförelsetabell mellan en High Precision (HP) LCD-skärm och en OLED Flexible framkommer tydligt respektive teknologis styrka. Det är TC TECHs bedömning att med hjälp av High Precision LGP kommer LCD-skärmar kunna fortsätta vara en mycket stor del av den totala marknaden

Jämförelse HP LCD (med LGP) och OLED Flexible
    HP LCD OLED Flexible
Skärmupplösning    Utmärkt < 800 ppi     Bra < 400 ppi
Elförbrukning    Utmärkt     Bra
Tjocklek    Utmärkt     Utmärkt
Skärm ut i kant    Utmärkt     Utmärkt
Böjbar    Utmärkt     Utmärkt
Videokvalitet    Utmärkt     Utmärkt
Kontrast    Utmärkt     Utmärkt
Betraktningsvinkel färgåtergivning    Utmärkt     Bra
Betraktningsvinkel Luminans/ljusstyrka    Bra     Utmärkt
Livslängd    Utmärkt     Dålig
Kostnad    Utmärkt     Ok
Böjbar LGP med en tjocklek 0,125 mm
Böjbar LGP med en tjocklek 0,125 mm

Automatiserad tillverkning med TCP 150

8
juni
2017

TC TECH Sweden lanserar RTS 150, Roll-To- Sheet för automatiserad tillverkning av avancerade mönster i TCP 150. RTS 150 möjliggör kontinuerlig produktion av dubbelsidiga mönster med en tjocklek på film på 0,15 mm eller lägre beroende på mönster och material. En rulle räcker för produktion i ca ett dygn och skiftas på några minuter. Systemet fungerar både för filmsubstrat med skyddsfilm på båda sidor och på filmsubstrat utan skyddsfilm. Möjligheten att producera med filmsubstrat utan skyddsfilm ger stora fördelar både ekonomiskt och miljömässigt. Skyddsfilmen som normalt finns på båda sidor och är belagd med ett lim är en betydande kostnad och kan ej återvinnas utan blir avfall som förbränns eller deponeras.
RTS systemet är förberett för kundunika verifieringssystem efter det dubbelsidiga mönstret producerats. Här kan exempelvis vision system för automatisk avsyning placeras. Efter denna station kan skyddsfilm automatiskt påföras dubbelsidig, varefter bearbetning till lämplig storlek sker i systemet. Därefter är produkten redo för nästa steg och kan vidare hanteras automatiskt eller manuellt.
För mer information gå till http://tctech.se/products/

RTSrts3

TC TECH ökar temperaturen med över 100°C per sekund

22
maj
2017

TC TECH har redan från start framhållit den snabba och exakta uppvärmning bolagets patenterade teknik möjliggör. En temperaturökning med 200°C har uppnåtts inom två sekunder, med den värmda ytan kontrollerad inom 0,1 mm och med temperaturvariationer på mindre än en grad över hela ytan. Denna temperaturökning, i kombination med TC TECHs övriga patenterade lösningar för pressteknik och kontrollerad kylning, är tillräcklig för att smälta och mönstra plast ned till nanonivå.

Utvecklingsavdelningen i Spånga har fått frågan om det är möjligt att nå temperaturer som krävs för att stål ska härda. I ett första försök uppnåddes över 900°C under sju sekunders värmning. Detta innebär att TC TECHs teknik når temperaturer som används vid härdning av stål snabbare och exaktare än vad som tidigare varit möjligt. TC TECH kommer nu att fortsätta utvärdera möjligheten att använda tekniken för härdning. Uppvärmningen kan avgränsas på samma sätt som vid tillverkning av LGP, och det är möjligt att värma upp komplexa former som t ex TC TECHs logo nedan, med partiell härdning av enbart de uppvärmda områdena. För att uppnå optimala egenskaper i stålet krävs en kontrollerad avkylning efter uppvärmningen.

TCTECH

TC TECHs forskningschef Jan Jäderberg kommenterar resultaten: ”testen gick som förväntat, vilket var väldigt positivt. Detta ökar möjligheten att sprida TC TECHs teknik till andra områden än system för tillverkning av LGP (Light Guide Plates), även om detta kommer att vara vår kärnverksamhet under många år framåt.”

TC TECH’s teknik klarar LGP på 0,125 mm med kil

16
maj
2017

LGP-branschen arbetar ständigt med att utveckla sina produkter genom förbättrad prestanda, minskad tjocklek och reducerade kostnader. Huvuddelen av de Light Guide Plates som finns på marknaden idag är ca 0,3 mm eller tjockare. Mobiltelefoner har tunnast LGP, medan t ex TV-apparater använder betydligt tjockare LGP med stor spridning på tjockleken beroende på vad man vill uppnå. De tunnaste LGP som finns på marknaden idag begränsas av vad befintliga tekniker klarar av utan försämrad kvalitet och hållfasthet. TC TECH har framgångsrikt tillverkat LGP för mobiltelefoner som är ungefär hälften så tjocka som de som används idag. TC TECH´s system har producerat LGP som är 0,125 mm med en s k kil som gör det möjligt att använda tjockare LED belysning vilken annars är begränsande för hur tunn LGP som kan användas.

0125kil

0,125 mm tjock LGP med 0,25 mm kil

TC TECH har även gjort lovande tester för att mönstra filmtjocklekar ned till 0,05 mm, och är redo för ytterligare steg i utvecklingen av energieffektiva Light Guide Plates med minimal belastning på miljön under tillverkningen.

005

0,05 mm tjock LGP med high precision pattern

TC TECHs unika teknologi möjliggör tillverkning av produkter utan skyddsfilm

12
maj
2017

Alla dagens tekniker som utgår ifrån extruderad film för tillverkning av s k Light Guide Plate (LGP) kräver att filmen som ska mönstras har ett lager skyddsfilm på båda sidor. Detta för att undvika skador och föroreningar på plastfilmen före processen. Med TC TECHs produktionsmetod för High Precision Light Guide Film (HP LGF) behövs ingen skyddsfilm, vilket innebär lägre kostnader och reducerad miljöpåverkan då avlägsnad skyddsfilm med lim kastas efter borttagning. Med TC TECHs unika teknik repareras eventuella skador i form av repor i samband med appliceringen av mönstret som sker på båda sidor.

filmremovesmallI TC TECHs Roll to Sheet-utrustning (RtS) rengörs plastfilmen före processen, och därmed undviker man att föroreningar påverkar effektiviteten i mönstret. TC TECHs RtS är förberedd för användande av LGF utan skyddsfilm, och klarar även av att avlägsna skyddsfilm.RtS
Roll-to-Sheet – automatisk in- och utmatning av plastfilm till TCP 150. En rulle med filmsubstrat, med eller utan skyddsfilm, placeras i systemet. Eventuell skyddsfilm rullas automatiskt av på båda sidor och substratfilmen avjoniserat och dammsugs/rengörs.

 

 

Peter Mattisson presenterar TC TECH hos Aktiespararna i Karlskrona

18
februari
2017

Onsdagen den 8 mars presenterar Peter Mattisson TC TECH vid en aktieträff hos Aktiespararna i Karlskrona. Kvällen inleds kl 18.30 och det kommer att ges tillfälle att ställa frågor till Peter. Anmälan görs hos Aktiespararna i Karlskrona.

Informationstillfällen under våren

4
januari
2017

Peter Mattisson, styrelsens ordförande, kommer att presentera TC TECH och dess verksamhet vid två tillfällen under våren, båda gångerna i Aktiespararnas regi:

  • Den 7 mars i Mölndal
  • Den 16 mars i Staffanstorp

Anmälan görs till respektive arrangör.

Aktieträff hos Aktiespararna i Vellinge

7
september
2016

Den 27 oktober kommer Peter Mattisson att presentera TC TECH’s verksamhet och svara på frågor från intresserade aktiesparare i samband med ett arrangemang hos Aktiespararna i Vellinge. Aktieträffen hålls på Vellinge Gästis och inleds kl 18.30. Peter Mattisson inleder sin presentation kl 20.00.

Årsstämma i TC TECH

27
maj
2016

Den 26 maj höll TC TECH sin första årsstämma som noterat bolag. Stämman hölls på NetPort i Karlshamn, i anslutning till bolagets huvudkontor, och besöktes av drygt 50 personer. Stämman beslöt bl a utse Peter Mattisson till ny styrelseordförande för TC TECH, och beviljade styrelsen ett bemyndigande att genomföra en nyemission om 1 miljon nya aktier under tiden fram till nästa årsstämma.

IMG_2269 IMG_5233

Efter det att själva årsstämman avslutats höll Peter Mattisson en presentation och berättade om TC TECH’s bakgrund, teknologi, status och mål. I samband med detta fick även bolagets nye VD Alexander Luiga möjlighet att presentera sig själv och TC TECH’s organisation.

IMG_5239

Första handelsdagen för TC TECH på Nasdaq First North!

1
december
2015

Klockan 09.00 i går morse ringde TC TECHs VD Peter Mattisson igång veckans första handelsdag på Nasdaq First North i Stockholm, vilket också markerade handelsstart för TC TECH som noterat bolag! Närvarade gjorde också flera ur bolagets operativa ledning och styrelse. Aktien fick en bra start med en öppningskurs på 14,80 kr, och stängde senare under dagen på drygt 16 kr. Teckningskursen var 8,50 kr per aktie inför noteringen. Under dagen omsattes nästan 700 000 aktier för ett värde av drygt 11 miljoner kronor.

– Det känns glädjande att vi nu är noterade och att hela processen löpt på enligt plan; första handelsdagen markerar självklart en milstolpe i bolagets utveckling. Sen är det förstås extra roligt att följa det stora intresset som varit under första handelsdagen, säger VD Peter Mattisson. Nu arbetar vi med fullt fokus vidare på att leverera vårt första system och fortsätta vår marknadsetablering enligt plan, avslutar Peter.

peter TC TECHs VD Peter Mattisson ringde in måndagens handel på Nasdaq First North i Stockholm.

alla Några av TC TECHs medarbetare som var på plats under ceremonin.

nas Den inledande handeln på Nasdaq First North.