Investerare

TC TECH Sweden AB (publ), med organisationsnummer 556852-1883, har sitt säte i Stockholm (Spånga). Bolaget är ett publikt aktiebolag som regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets aktie är ansluten till Euroclear under kortnamn TCT och ISIN-kod SE0007603170. TC TECH är från och med den 30 november 2015 noterat på Nasdaq First North.

Pressmeddelanden

IR-kontakt

Tommy Nee

CFO

tel: +46(0)706 19 57 63

E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige

Biblioteksgatan 8

111 46 STOCKHOLM

tel: +46(0)8 446 860 80

www.arctic.com/secse