Ägarförteckning

Bolagets tio största aktieägare per 2017-06-30 Antal aktier Andel
CIMON Enterprise AB 5 550 000 47,78 %
Anders Lönner 500 000 4,30 %
Länsförsäkringar Blekinge 475 000 4,09 %
Jörgen Brandt 309 488 2,66 %
CIMON AB 300 000 2,58 %
CT Intressenter AB 245 500 2,11 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 220 600 1,90 %
Hedenfalk Fastighet AB 208 333 1,79 %
Jan Jäderberg 206 219 1,78 %
Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning 198 586 1,71 %
Totalt 8  213 726 70,71 %

Per den 30 juni 2017 hade bolaget totalt 2 124 aktieägare.