Ägarförteckning

Bolagets tio största aktieägare per 2019-03-29 Antal aktier Andel
CIMON Enterprise AB 6 192 857 38,48 %
Länsförsäkringar Blekinge 858 666 5,33 %
Anders Lönner DBO 653 372 4,06 %
CIMON AB 632 143 3,93 %
Swedbank Försäkring 593 238 3,69 %
Menitia AB 388 898 2,42 %
CT Intressenter AB 384 620 2,39 %
Länsförsäkringar Kalmar Län 377 883 2,35 %
Jörgen Brandt 361 069 2,24 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 343 314 2,13 %
Totalt 10 786 060 67,01 %

Per den 29 mars 2019 hade bolaget totalt 2 000 aktieägare.