Ägarförteckning

Bolagets tio största aktieägare per 2016-12-30 Antal aktier Andel
CIMON Enterprise AB 5 550 000 51,68 %
Anders Lönner 500 000 4,66 %
Länsförsäkringar Blekinge 475 000 4,42 %
Jörgen Brandt 309 488 2,88 %
CIMON AB 300 000 2,79 %
CT Intressenter AB 245 500 2,29 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 197 528 1,84 %
Jan Jäderberg 189 652 1,77 %
Carl Ejler Rasmussen Holding A/S 165 000 1,54 %
Länsförsäkringar Kalmar län 150 000 1,40 %
Totalt 8  082 168 75,27 %

Per den 30 december 2016 hade bolaget totalt 2 092 aktieägare.