Ägarförteckning

Bolagets tio största aktieägare per 2018-06-29 Antal aktier Andel
CIMON Enterprise AB 5 550 000 43,17 %
Länsförsäkringar Blekinge 736 000 5,72 %
Anders Lönner 500 000 3,89 %
Menitia AB 386 000 3,00 %
Länsförsäkringar Kalmar Län 323 900 2,52 %
Jörgen Brandt 309 488 2,41 %
CT Intressenter AB 305 000 2,37 %
CIMON AB 300 000 2,33 %
Göran Hedenfalk 251 833 1,96 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 242 106 1,88 %
Totalt 8  904 327 69,26 %

Per den 29 juni 2018 hade bolaget totalt 1 869 aktieägare.