Ägarförteckning

Bolagets tio största aktieägare per 2018-03-29 Antal aktier Andel
CIMON Enterprise AB 5 550 000 47,69 %
Anders Lönner 500 000 4,30 %
Länsförsäkringar Blekinge 475 000 4,08 %
Jörgen Brandt 309 488 2,66 %
CIMON AB 300 000 2,58 %
CT Intressenter AB 295 000 2,53 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 233 759 2,01 %
Hedenfalk Fastighet AB 208 333 1,79 %
Länsförsäkringar Kalmar Län 150 000 1,29 %
Jan Jäderberg 125 219 1,08 %
Totalt 8  146 799 70,00 %

Per den 29 mars 2018 hade bolaget totalt 1 926 aktieägare.