Ägarförteckning

Bolagets tio största aktieägare per 2017-09-29 Antal aktier Andel
CIMON Enterprise AB 5 550 000 47,75 %
Anders Lönner 500 000 4,30 %
Länsförsäkringar Blekinge 475 000 4,09 %
Jörgen Brandt 309 488 2,66 %
CIMON AB 300 000 2,58 %
CT Intressenter AB 260 000 2,24 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 214 672 1,85 %
Hedenfalk Fastighet AB 208 333 1,79 %
Jan Jäderberg 175 219 1,51 %
Länsförsäkringar Kalmar Län 150 000 1,29 %
Totalt 8  142 712 70,06 %

Per den 29 september 2017 hade bolaget totalt 2 082 aktieägare.