Ägarförteckning

Bolagets tio största aktieägare per 2019-01-31 Antal aktier Andel
CIMON Enterprise AB 6 192 857 38,48 %
Länsförsäkringar Blekinge 858 666 5,33 %
Anders Lönner DBO 653 372 4,06 %
CIMON AB 632 143 3,93 %
Swedbank Försäkring 591 738 3,68 %
Menitia AB 388 898 2,42 %
Länsförsäkringar Kalmar Län 377 883 2,35 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 365 041 2,27 %
Jörgen Brandt 361 069 2,24 %
CT Intressenter AB 359 620 2,23 %
Totalt 10 781 287 66,98 %

Per den 31 januari 2019 hade bolaget totalt 2 042 aktieägare.