Ägarförteckning

Bolagets tio största aktieägare per 2017-03-31 Antal aktier Andel
CIMON Enterprise AB 5 550 000 51,47 %
Anders Lönner 500 000 4,64 %
Länsförsäkringar Blekinge 475 000 4,40 %
Jörgen Brandt 309 488 2,87 %
CIMON AB 300 000 2,78 %
CT Intressenter AB 245 500 2,28 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 220 264 2,04 %
Jan Jäderberg 206 219 1,91 %
Länsförsäkringar Kalmar län 150 000 1,39 %
Göran Källebo 120 000 1,11 %
Totalt 8  076 471 74,89 %

Per den 31 mars 2017 hade bolaget totalt 2 175 aktieägare.