Aktien

TC TECH Sweden AB (publ) har i dagsläget emitterat 16 095 347 aktier, varje aktie med kvotvärdet 0:08 kronor. TC TECH’s aktie är från och med den 30 november 2015 noterad på Nasdaq First North. Aktien handlas under kortnamnet TCT, med ISIN-kod SE0007603170 och LEI-kod 529900XAH68HH8E6HH89.