2015

Finansiell information

Finansiell information

Här nedan kan du ta del av våra senaste delårsrapporter och årsredovisningar.

Emissionsprospekt november 2018

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Särskild anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Tilläggsprospekt

Prospekt

Emissionsprospekt november 2015

Prospekt

Tillägg

Delårsrapporter

 

Kvartal 1

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

Kvartal 4

Årsbokslut

2018
2017
2011
2014
2012
2012
2011