Finansiell kalender

Finansiell kalender

Här kan du ta del av kommande finansiella händelser.

Kommande händelser

– Delårsrapport per 31 mars 2017 kommer att publiceras den 18 maj 2017

– Årsstämma kommer att hållas i Karlshamn den 18 maj 2017

– Delårsrapport per 30 juni 2017 kommer att publiceras den 25 augusti 2017

– Delårsrapport per 30 september 2017 kommer att publiceras den 23 november 2017