Finansiell kalender

Finansiell kalender

Här kan du ta del av kommande finansiella händelser.

Kommande händelser

– Delårsrapport per 30 juni 2018 kommer att publiceras den 28 augusti 2018

– Delårsrapport per 30 september 2018 kommer att publiceras den 7 november 2018

– Datum för nästa årsstämma kommer att tillkännages i samband med Q3-rapporten

– Bokslutskommunikén för 2018 kommer att publiceras den 21 februari 2019