Finansiell kalender

Finansiell kalender

Här kan du ta del av kommande finansiella händelser.

Kommande händelser

– Preliminärt datum för nästa årsstämma tillkännages alltid i samband med Q3-rapporten

– Bokslutskommunikén för 2018 kommer att publiceras den 21 februari 2019

– Delårsrapport per 31 mars 2019 kommer att publiceras den 25 april 2019

– Årsredovisning 2018 kommer att publiceras den 25 april 2019

– Årsstämma kommer att hållas den 9 maj 2019 i Karlshamn

– Delårsrapport per 30 juni 2019 kommer att publiceras den 15 augusti 2019

– Delårsrapport per 30 september 2019 kommer att publiceras den 25 oktober 2019