Finansiell kalender

Finansiell kalender

Här kan du ta del av kommande finansiella händelser.

Kommande händelser

– Delårsrapport per 30 september 2018 kommer att publiceras den 7 november 2018

– Datum för nästa årsstämma kommer att tillkännages i samband med Q3-rapporten

– Bokslutskommunikén för 2018 kommer att publiceras den 21 februari 2019

– Delårsrapport per 31 mars 2019 kommer att publiceras den 25 april 2019