Finansiell kalender

Finansiell kalender

Här kan du ta del av kommande finansiella händelser.

Kommande händelser

– Bokslutskommuniké per 31 december 2017 kommer att publiceras den 22 februari 2018

– Årsredovisningen 2017 kommer att publiceras den 25 april 2018

– Delårsrapport per 31 mars 2018 kommer att publiceras den 25 april 2018

– Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 16 maj 2018, tid och plats kommer meddelas när kallelsen publiceras.

– Delårsrapport per 30 juni 2018 kommer att publiceras den 28 augusti 2018