Project Description

Metalens

Metalens är platta filmer som använder nanostrukturer för att fokusera ljus. Metalenses anses kunna revolutionera flertalet optiska tillämpningar även om det fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadium. TC TECHs teknologi kan möjliggöra förbättringar även för produktionen av metalenses.