Project Description

Mikrofluidik och bioteknik

Mikrofluidik är läran om hur vätskor, som är fysiskt avgränsade till mikro eller nano meterskala beter sig, uppmäts och manipuleras. Praktiska tillämpningar finns inom utformningen av system som behandlar mycket små volymer av vätska inom kemi och biokemi för att åstadkomma bland annat multiplexning, automation och djupanalys.

Verktyg inom mikrofluidik kan ses som mini-laboratorier. Det finns flera fördelar med att skala ned volymerna som exempelvis snabbare diagnostik.

TC TECHs teknik är speciellt bra på att förbättra precision och kvaliteten på filmer som används inom mikrofluidik. TC TECH har framgångsrikt genomfört prover för applikationer inom snabb analys av mänskligt blod.