Project Description

Optisk film

Optisk film kan beskrivas som tunna lager av olika material som används för att förbättra de optiska egenskaperna i t.ex. linser som används i kameror, mikroskop, skärmar, etc. Genom att även lägga på mönster, ned till en våglängd, eller delar av en våglängd så kan man ytterligare förbättra egenskaperna för att möjliggöra krympning, eller miniatyrisering, av dylika komponenter. TC TECHs teknik kan användas till att signifikant förbättra prestandan på optisk film.