Project Description

VR Applikationer

En fresnellins är en optisk komponent som används som ett alternativ till en vanlig lins pga av att den är tunnare, lättare och mer kostnadseffektiv.
En sådan lins görs genom att flera koncentriska spår replikeras in i ett substrat, typ en polymer. Pga av sin form kan denna typ av lins fokusera ljuset på samma sätt som en vanlig lins, men samtidigt ha en betydligt tunnare profil.
I applikationer med datorsimulerad verklighet (s.k. Virtual Reality, VR), används denna typ av linser i ansiktsmonterade skärmar. Speciellt i de dyrare segmenten där vikt och tjocklek är viktiga parametrar.

TC TECH har gjort framgångsrika prov att tillverka fresnellinser för VR applikationer.