Ledning

Rekrytering
Kontakt
Ledning
Nyheter

Ledning

Alexander Luiga

Alexander Luiga

VD

Född 1965. Alexander har lång erfarenhet från affärsverksamhet i Asien, och har bl a arbetat åtta år i Beijing. Alexander kommer närmast från Efore-gruppen där han från 2010 var EVP för affärsområde Telecom; först med placering i Beijing, därefter i Stockholm.
Aktieinnehav: Alexander innehar 189 953 aktier i TC TECH.

Tommy Nee

Tommy Nee

CFO

Född 1957. Tommy är utbildad civilekonom med lång erfarenhet som Financial Controller hos FLIR Systems AB, ett dotterbolag till FLIR Systems Inc som är noterat på Nasdaq i USA. Tommys specialitet är i synnerhet industriell affärsutveckling i kombination med internationell tillväxt.
Aktieinnehav: Tommy innehar 41 166 aktier i TC TECH.

Linda Arebo

COO

Född 1974. Linda är civilingenjör inom materialteknik och har mer än 20 års erfarenhet av olika ingenjörs- och chefsroller inom både privat och statlig verksamhet. Hon har ett gediget regulatoriskt kunnande och har under många år arbetat med verksamhets- och produktutveckling.
Aktieinnehav: Linda innehar 0 aktier i TC TECH.

Jan Jäderberg

Jan Jäderberg

CTO

Född 1965. Civilingenjör från KTH med över 20 års erfarenhet från ledande roller inom forskning och utveckling. Uppfinnare till ett ett stort antal patent, inklusive TC-teknologins patentfamiljer. Har tidigare ansvarat för utveckling av tunnfilmsbeläggning samt processer och utrustning för tunnfilmssolcell.
Aktieinnehav: Jan innehar 20 000 aktier i TC TECH.