Ledning

Rekrytering
Kontakt
Ledning
Nyheter

Ledning

Alexander Luiga

Alexander Luiga

VD

Född 1965. Alexander har lång erfarenhet från affärsverksamhet i Asien, och har bl a arbetat åtta år i Beijing. Alexander kommer närmast från Efore-gruppen där han från 2010 var EVP för affärsområde Telecom; först med placering i Beijing, därefter i Stockholm.
Aktieinnehav: Alexander innehar 189 953 aktier i TC TECH.

Tommy Nee

Tommy Nee

CFO

Född 1957. Tommy är utbildad civilekonom med lång erfarenhet som Financial Controller hos FLIR Systems AB, ett dotterbolag till FLIR Systems Inc som är noterat på Nasdaq i USA. Tommys specialitet är i synnerhet industriell affärsutveckling i kombination med internationell tillväxt.
Aktieinnehav: Tommy innehar 41 166 aktier i TC TECH.

Björn Hallare

Björn Hallare

COO

Född 1963. Björn har mer än 25 års chefserfarenhet av utveckling och industrialisering av 2G, 3G och 4G mobilnät från bolag som Ericsson, Huawei och Telia. Björn är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har genomgått chefsutbildning vid London Business School. Dessutom är Björn certifierad projektledare (PMP) från the Project Management Institute (PMI)
Aktieinnehav: Björn innehar 60 166 aktier i TC TECH.

Jan Jäderberg

Jan Jäderberg

CTO

Född 1965. Civilingenjör från KTH med över 20 års erfarenhet från ledande roller inom forskning och utveckling. Uppfinnare till ett ett stort antal patent, inklusive TC-teknologins patentfamiljer. Har tidigare ansvarat för utveckling av tunnfilmsbeläggning samt processer och utrustning för tunnfilmssolcell.
Aktieinnehav: Jan innehar 25 000 aktier i TC TECH.