Nyheter

Rekrytering
Kontakt
Ledning
Nyheter

Våra senaste nyheter

14maj, 2020

Presentation av VD Alexander Luiga i samband med årsstämman

Med anledning av rådande omvärldsläge där det pga av Covid-19 pandemin är svårare än normalt att närvara fysiskt vid årsstämman har bolaget valt att spela in och publicera VD:n Alexander Lugias presentation som hålls vid årsstämman.

24feb, 2020

TC TECH lanserar ny webbplats för att visa på bredden hos bolagets teknologiplattform

TC TECH Sweden AB (publ) lanserar en ny webbplats som tydliggör att bolaget nu utökar sitt fokus till ett flertal spännande segment utöver LGP:er till kantbelysta LCD-bildskärmar. De inkluderar optiska tillämpningar som mini- och mikro-LED-bildskärmar, optisk film, VR-utrustning och frontbelysta skärmar, samt även mikrofluida applikationer inom bioteknikindustrin.

På TC TECHs nya webbplats, som nås på www.tctech.se precis som tidigare, finns information om hur bolagets teknologi för exakt replikering av mikro- och nanostrukturer kan användas inom olika tillämpningsområden.

– Som nämns i vår nyligen publicerade bokslutskommuniké för 2019 märker vi av ett växande och bredare intresse för vår teknologi. Vi tydliggör nu vårt erbjudande för att det ska bli enklare för samtliga potentiella kunder att förstå vilka fördelar som vår teknologi kan bidra med, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

Ett exempel på bolagets breddning till fler segment är den nyligen erhållna utvärderingsorder från en tysk underleverantör inom bilindustrin som bolaget meddelade om den 17 februari 2020.

21feb, 2020

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké

TC TECH har idag publicerat sin bokslutskommuniké per den 31 december 2019.

Bolagets nettoomsättning uppgick till 4 358 tkr (48 tkr) under fjärde kvartalet 2019, medan nettoresultatet uppgick till -6 007 tkr (-10 326 tkr). Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten -3 991 tkr (-13 500 tkr).

Under perioden januari – december 2019 uppgick bolagets nettoomsättning uppgick till 14 193 tkr (48 tkr) och nettoresultatet till -27 640 tkr (-32 365 tkr).  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 181 tkr (-26 498 tkr) under helåret 2019.

 

Händelser under perioden

  • TC TECH har i oktober genomfört en riktad nyemission om 1 412 700 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 9 maj 2019. Genom emissionen har bolagets aktiekapital ökat med 113 016 kr, samtidigt som bolaget tillförs ca 19 mkr i likvida medel.

Händelser efter periodens utgång

  • TC TECH meddelade att bolaget har erhållit en order på ett utvärderingsprojekt av LGP:er från en tysk underleverantör inom fordonsindustrin. Detta är det första insteget för TC TECH i fordonsindustrin.
17feb, 2020

TC TECH erhåller utvärderingsprojekt från ett tyskt bolag inom fordonsindustrin

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order på ett utvärderingsprojekt av LGP:er från en tysk underleveratör inom fordonsindustrin. Detta är det första insteget för TC TECH i fordonsindustrin.

Denna order visar tydligt att intresset för TC TECHs teknologi nu börjar öka även inom andra segment utöver tillverkning av LCD-bildskärmar till mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.

– Det här är vårt första projekt till en kund inom fordonsindustrin, vilket de betalar 105 KSEK för. Faller dessa tester väl ut kan detta leda till utrustningsbeställningar inom detta segment. Det visar på en spännande potential för vårt erbjudande inom en global sektor där avancerad teknologi spelar en allt större roll, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

Testserien av LGP:er till kundens utvärderingsprojekt kommer att genomföras i TC TECHs renrum i bolagets lokaler i Stockholm.

25okt, 2019

TC TECH publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 30 september 2019.

Bolagets nettoomsättning under det tredje kvartalet 2019 uppgick till 4 717 (0) tkr, nettoresultatet till -6 261 (-6 817) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -2 243 (-1 789) tkr.

Under perioden januari – september 2019 uppgick bolagets nettoomsättning till 9 835 (0) tkr, nettoresultatet till -21 633 (-22 039) tkr och Kassaflödet från den löpande verksamheten till -18 190 (-12 999) tkr.

Händelser under perioden

  • TC TECH Sweden AB (publ) meddelade att bolaget har erhållit slutgodkännande av ett produktionssystem för högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från en kund baserad i Taiwan. Systemet har levererats och installerats hos kunden under sommaren.
  • TC TECH Sweden AB (publ) meddelade att bolaget har erhållit en order om ett produktionssystem för tillverkning av högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från Nicrotek Co., Ltd, en kinesisk LGP-tillverkare som ingår i SVG Optronics Tech Group, och i enlighet med den avsiktsförklaring som tidigare kommunicerats. Ordern erhölls via deras kinesiska distributör QJ-TEC.

Händelser efter periodens utgång

  • TC TECH har i oktober genomfört en riktad nyemission om 1 412 700 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 9 maj 2019. Genom emissionen har bolagets aktiekapital ökat med 113 016 kr, samtidigt som bolaget tillförs ca 19 mkr i likvida medel.
25okt, 2019

TC TECH tar in 19 Mkr i nyemission

TC TECH’s styrelse har beslutat genomföra en riktad nyemission om 1 412 700 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 9 maj 2019. Genom emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 113 016 kr, samtidigt som bolaget tillförs ca 19 Mkr i likvida medel.

De största aktietecknarna i emissionen är tre Länsförsäkringsbolag vilka karaktäriseras av starkt fokus på engagemang och långsiktighet. Övriga aktier har tecknats av juridiska och fysiska personer som bedöms bli långsiktiga partners till bolaget. Teckningskursen har fastställts till 13,45 kr per aktie och beräknats såsom stängningskursen den 23 oktober 2019.

Emissionen innebär en avvikelse från samtliga ägares företrädesrätt. Syftet är att tillföra bolaget ytterligare rörelse- och utvecklingskapital, samtidigt som ett antal nya kapitalstarka ägare ansluter sig till bolaget.

”Att välrenommerade ägare som Länsförsäkringsbolagen väljer att investera i TC TECH är ännu en viktig bekräftelse av vår teknologi och potentialen i TC TECH”, säger styrelsens ordförande Peter Mattisson i en kommentar.

23sep, 2019

TC TECH erhåller order om ett produktionssystem från kinesisk LGP-tillverkare till bärbara datorer och surfplattor

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order om ett produktionssystem för tillverkning av högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från Nicrotek Co., Ltd, en kinesisk LGP-tillverkare som ingår i SVG Optronics Tech Group. Ordern erhölls i enlighet med den avsiktsförklaring som tidigare kommunicerats.

Kunden satsar på avancerade LGP:er inom premiumsegmentet till både kinesiska och internationella tillverkare av LCD-bildskärmar. Det gör att kunden har goda möjligheter att inkludera TC TECHs teknologi i kommande bärbara datorer och surfplattor från välkända märken.

– Det här blir vår första leverans till en LGP-tillverkare i Kina, och vi kan därmed etablera vår teknologi på ytterligare en viktig marknad i Asien. Den här kunden har dessutom en utmärkt position för att kunna dra nytta av fördelarna med vår teknologi, vilket ökar sannolikheten för följdbeställningar om det första systemet fungerar väl, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

Leveransen av produktionssystemet förväntas kunna genomföras under kvartal 4, 2019.

LGP:er som tillverkats med TC TECHs teknologiplattform lämpar sig mycket väl för integrering i LCD-skärmar till bärbara datorer och surfplattor inom premiumsegmentet. Slutkunder som köper dessa produkter erhåller de fördelar som teknologin erbjuder i form av tunnare produkter, lägre strömförbrukning och förbättrad bildkvalitet.

15aug, 2019

TC TECH publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 30 juni 2019.

Bolagets nettoomsättning under det andra kvartalet 2019 uppgick till 4 254 (0) tkr, nettoresultatet till -6 838 (-7 557) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -9 270(-6 164) tkr.

Under det första halvåret 2019 uppgick bolagets nettoomsättning till 5 118 (0) tkr, nettoresultatet till -15 372 (-15 222) tkr och Kassaflödet från den löpande verksamheten till -15 947 (-11 210) tkr.

Händelser under perioden

  • TC TECH Sweden AB (publ) meddelade att bolaget har erhållit en order om ett produktionssystem för högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från en ledande LGP-tillverkare baserad i Taiwan. Kunden levererar LGP:er till bärbara datorer och surfplattor från globalt välkända varumärken.
  • Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ) beslutatde att tidigarelägga publicering av bolagets årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018 till den 18 april 2019.

Händelser efter periodens utgång

  • TC TECH Sweden AB (publ) meddelade att bolaget har erhållit slutgodkännande av ett produktionssystem för högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från en kund baserad i Taiwan. Systemet har levererats och installerats hos kunden under sommaren.

För mer information, kontakta:

Prenumerera på TCTECH’s nyheter via E-post

Name *

Email *

Klicka här för att läsa vår Integritetspolicy.