Nyheter

Rekrytering
Kontakt
Ledning
Nyheter

Våra senaste nyheter

1apr, 2019

TC TECH erhåller order om ett produktionssystem från ledande asiatisk LGP-tillverkare till bärbara datorer och surfplattor

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order om ett produktionssystem för högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från en ledande LGP-tillverkare baserad i Taiwan. Kunden levererar LGP:er till bärbara datorer och surfplattor från globalt välkända varumärken.

Ordern är TC TECHs första från en kund som har ett uttalat fokus på LGP:er till LCD-skärmar i större storlekar än mobiltelefonskärmar. Kunden bedriver omfattande forskning och utveckling inom lösningar till LCD-skärmar samt har goda relationer med premiumtillverkare av bärbara datorer och surfplattor.

– Den här ordern gör att vi kan inleda en kommersiell relation med en ledande kund inom ett nyckelsegment för vår teknikplattform. Det kommer att bli mycket spännande att se hur de förvaltar fördelarna som våra LGP:er erbjuder, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

LGP:er som tillverkats med TC TECHs teknologiplattform lämpar sig mycket väl för integrering i LCD-skärmar till bärbara datorer och surfplattor inom premiumsegmentet. Slutkunder som köper dessa produkter vill ha de fördelar som teknologin erbjuder i form av tunnare produkter, lägre strömförbrukning och förbättrad bildkvalitet.

2jan, 2019

TC TECH erhåller order om tre ytterligare produktionssystem till befintlig kund i Taiwan

C TECH Sweden AB (publ) har erhållit en order om tre produktionssystem för volymtillverkning av högpresterande LGP:er till en befintlig kund i Taiwan. Kunden är en LGP-tillverkare inom premiumsegmentet som levererar komponenter till LCD-bildskärmar i storlekar som passar till mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.

De tre systemen kommer att levereras under 2019. Samtliga är av modellen TCP 150 med roll-to-sheet-matning (RtS).

– Det här är vår största order hittills, och den är ytterligare ett bevis på att vår teknologi inkluderas i kommande generationer av mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer, säger TC TECHs vd Alexander Luiga.

Luiga betonar även den knivskarpa konkurrensen mellan aktörer inom tillverkningskedjan för LCD-skärmar, samt mellan de bolag som tar fram mobiltelefoner och bärbara datorer. Det gör att branschen nu är öppen för att ta till sig tekniska framsteg inom områden där TC TECH är väl positionerat.

TC TECH inväntar även en order om ett produktionssystem till en kund i Kina som undertecknat en avsiktsförklaring om att lägga en beställning senast i slutet av 2018, vilket har meddelats i ett tidigare pressmeddelande. Avsiktsförklaringen har nu förlängts till och med det första kvartalet 2019 efter önskemål från kunden.

29okt, 2018

TC TECH erhåller avsiktsförklaring från kinesisk LGP-tillverkare om beställning av ett produktionssystem innan årsskiftet

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en avsiktsförklaring från en kinesisk tillverkare av högkvalitativa LGP:er till LCD-skärmar om beställning innan årsskiftet av ett TCP 150-system med roll-to-sheet-matning (RtS).

Avsiktsförklaringen förkortar leveranstiden då tillverkningen av TCP 150-systemet inleds innan själva ordern kan bekräftas internt av den kinesiska kunden och skickas till TC TECH.

Kunden tillverkar LGP:er inom premiumsegmentet och levererar till både kinesiska och internationella tillverkare av LCD-bildskärmar.

– Den här avsiktsförklaringen är viktig för TC TECH då vi nu kan installera vår teknologi även i Kina, som är en av världens största marknader för tillverkning av LGP:er. Då kunden arbetar med flertalet större LCD-skärmtillverkare har de utmärkta möjligheter att få in vår teknologi i framtida modeller inom produktkategorier som mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer, säger TC TECHs vd Alexander Luiga.

11okt, 2018

TC TECH erhåller beställning av ett andra produktionssystem av kund i Taiwan

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har tecknat avtal med en kund i Taiwan om leverans av ett andra TCP 150-system, inklusive roll-to-sheet-matning (RtS), för produktion av högpresterande LGP:er till LCD-skärmar. Leveransen beräknas påbörjas i december 2018 och avräknas senast under det första kvartalet 2019.

Bolaget har tidigare meddelat om kundens intention att teckna avtal om leverans av ett andra system efter slutgodkännande av den första leveransen.

– Att kunden i princip omgående efter slutgodkännande av det första systemet går vidare med den andra leveransen visar att det finns ett betydande behov på marknaden att kunna tillverka LGP:er med den marknadsledande kvalitet som TCP 150 levererar. Det är även ett bevis på att vi har lyckats bygga upp ett starkt förtroende under testnings- och intrimningsfasen, samt att vårt system har nått en industriell kvalitetsnivå, säger TC TECHs vd Alexander Luiga.

Bolagets skiftar nu huvudfokus från omfattande utvecklingsarbete till mer marknadsbearbetning, inklusive intensifierad applikationsutveckling samt fortsatt arbete med att ta fram prover och demonstrera TCP 150-systemet för potentiella kunder.

8okt, 2018

TC TECH erhåller slutgodkännande av kund i Taiwan

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget erhållit slutgodkännande av produktionssystemet för volymproduktion av högpresterande LGP:er till LCD-bildskärmar som levererades till en kund i Taiwan i juli. Det är en viktig milstolpe för bolaget som nu har en slutgodkänd produkt i Asien för masstillverkning av ultratunna plastprodukter med nanostrukturmönster.

Kunden som har slutgodkänt produktionssystemet är en asiatisk aktör inom utveckling och produktion av komponenter till stora tillverkare av LCD-bildskärmar.

– TC TECH tar nu ett viktigt steg framåt, från att vara ett utvecklingsbolag med en stark teknologiplattform till att även vara en leverantör av en marknadsledande produkt som används kommersiellt för industriell volymproduktion. Vi har avvaktat detta slutgodkännande, som har föregåtts av omfattande långtidstester, samt kommersiell tillverkning i allt högre volymer i kundens fabrik innan vi påbörjar försäljning till ytterligare kunder. Nu när vi har uppnått detta drar vi igång försäljningsprocessen i full fart, och vi anser oss ha utmärkta möjligheter att omsätta pågående diskussioner med existerande och potentiella kunder till ytterligare beställningar redan under 2018 , säger TC TECHs vd Alexander Luiga.

TC TECHs produktionssystem för tillverkning av ultratunna, högpresterande LGP:er (light guide plates) till LCD-skärmar gör det möjligt att skapa LCD-skärmar som är tunnare och har högre bildkvalitet samtidigt som de förbrukar mindre energi. Konkurrensen mellan tillverkare av LCD-skärmar, samt från tillverkare av OLED-skärmar, har skapat ett mycket starkt intresse för TC TECHs produktionssystem och teknologi från företag inom olika nivåer av tillverkningskedjan som satsar på att ta LCD-teknologin till nästa nivå.

9jul, 2018

TC TECH levererar bolagets första uppgraderade produktionssystem till Taiwan

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget nu levererar ett uppgraderat produktionssystem för volymtillverkning av LGP:er till bildskärmar till en taiwanesisk kund efter väl genomförda tester i bolagets lokaler i Stockholm. Installationen i Taiwan beräknas bli klar i juli.

Det uppgraderade produktionssystemet ersätter ett tidigare levererat system i enlighet med vad som kommunicerats i PM den 7 februari 2018.

Testerna av det uppgraderade produktionssystemet genomfördes för kundens räkning i TC TECHs renrum i bolagets lokaler i Stockholm. Renrummet installerades under våren och gör det möjligt att testa systemet under krävande industriella förhållanden. Bolaget har därmed haft utmärkta möjligheter att trimma in produkten inför inledningen av leveransen.

– De framgångsrika tester som vi nu har genomfört är ett kvitto på att den uppgraderade versionen av vårt produktionssystem är robust och kan tillverka LGP:er av mycket hög kvalitet. Vi kommer nu att slutföra leveransen och installationen av systemet under juli månad, säger TC TECHs vd Alexander Luiga.

5jul, 2018

TC TECH erhåller patentgodkännande i Sverige som utökar skyddet för bolagets teknikplattform

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit besked om patentgodkännande i Sverige för bolagets patentansökan med titeln ”Method and arrangement for metal processing”. Godkännandet i Sverige är det första gällande partiell härdning av metaller, vilket innebär en utökning av bolagets grundläggande teknikplattform. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 3:e juli 2038.

TC TECHs teknikplattform gör det möjligt att med hjälp av induktion (elektromagnetism) hetta upp, forma och kyla ned plastdetaljer och andra material med hög precision. Det godkända patentet utökar den grundläggande användningen av elektromagnetism i teknikplattformen till att även gälla metall.

– Det här patentgodkännandet ger oss ett skydd för teknikplattformen även inom området härdning av metall, där vi ser en potential för vår teknik. Framför allt inom partiell härdning är intresset stort att effektivt och med precision möjliggöra härdade och mjuka zoner. Inom bilindustrin är området presshärdning i kraftig tillväxt, men dagens tekniker har begränsningar i effektivitet och precision. TC TECHs fokus är fortsatt på utveckling av system för tillverkning av LGP, men på sikt kommer användning av den unika tekniken inom andra områden att vara viktiga för företaget, säger TC TECHs vd Alexander Luiga.

Initialt har TC TECH utvecklat ett produktionssystem för tillverkning av en ny generation ljusreflekterande lager (light guide plate, LGP) som kan minska energiåtgången i kantbelysta LCD-skärmar i betydande omfattning samtidigt som bildkvaliteten förbättras. Kantbelysta LCD-skärmar används idag i merparten av alla mobiltelefoner, läsplattor, bärbara datorer, datorskärmar och TV-apparater som tillverkas. TC TECHs teknikplattform och tillverkningsutrustning har dessutom potential att användas inom ett stort antal ytterligare applikationsområden, varav härdning av metall är ett av dem.

7feb, 2018

TC TECH färdigställer ny version av sitt produktionssystem för light guide plates till LCD-skärmar, första leverans till kund under Q2 2018

TC TECH Sweden AB (publ) har färdigställt specifikationen och inlett tillverkningen av en uppgraderad version av bolagets produktionssystem för light guide plates (LGP:er) till LCD-bildskärmar. Avtal har tecknats om uppgradering till den nya versionen av två levererade system i Taiwan, det första under Q2 2018 och det andra under H2 2018. Vid godkänd installation erhålls resterande ca 40% av köpeskillingen.

– Efter genomförd testnings- och optimeringsfas med de två systemen av den tidigare versionen som levererats i Taiwan färdigställer vi nu en ny version som vi bedömer vara redo för industriell volymproduktion. Det är en viktig milstolpe för oss då utvecklingen av den industriella processen har varit mer krävande än förväntat, säger TC TECHs vd Alexander Luiga.

Den nya versionen av produktionssystemet, som bibehåller modellbeteckningen TCP150 HPE, har bland annat robustare elförsörjning och en stabilare konstruktion för att minimera externa vibrationsstörningar. Dessutom har själva pressningen optimerats i form av en uppgraderad presskolv samt förbättrad anpassning till roll-to-sheet-matning.

– Vi kan nu med större trovärdighet växla upp vår försäljning gentemot ytterligare kunder, och när den första nya enheten är installerad i Taiwan kan vi använda den som referens i drift. Det gör att vi nu har bättre möjligheter än någonsin att driva på omställningen till tunnare och energisnålare LCD-skärmar med förbättrad bildkvalitet i mobiltelefoner, läsplattor och bärbara datorer, säger Alexander Luiga.

Leveranserna av de två systemen i Taiwan, den första under slutet av andra kvartalet och den andra under andra halvåret 2018, räknas som uppgraderingar av tidigare levererade system. Vid installation och slutgodkännande av kund (SAT-test, site acceptance test) erhåller TC TECH återstående cirka 40% av köpeskillingen. Dessa leveranser förväntas framöver ge upphov till flera order samt löpande intäkter från service och normalt underhåll.

Prenumerera på TCTECH’s nyheter via E-post

Name *

Email *

Klicka här för att läsa vår Integritetspolicy.