Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ): Rättelse av pressmeddelande avseende TC TECHs årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Rättelse: MAR-klassificeringen har tagits bort i den här korrigerade versionen av tidigare publicerade pressmeddelande.

TC TECH Sweden ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.tctech.se (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=httpwww.tctech.se&data=0201f044268f57c44f94550a08d6c3c323add00cdb5cded344038075e0ff6ba0b4f000636911640220730574&sdata=1zzLTel4shIYqve4nFiIhvNsl7u554UfYfcASFdbGU&reserved=0). Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som så begär. Den kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor, samt vid årsstämman i Karlshamn den 9 maj kl 16.30. Aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen är välkomna att kontakta bolagets C.F.O. Tommy Nee via e-post: tommy.nee@tctech.se

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018

TC TECH Sweden ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.tctech.se (https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=httpwww.tctech.se&data=0201fbded7712726426b5f9908d5aa71db29d00cdb5cded344038075e0ff6ba0b4f000636602328345163520&sdata=WEJY4z2cl0OyEO35QJy82b9GqvMC8rjHHOF540hc3nw&reserved=0). Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som så begär. Den kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor, samt vid årsstämman i Karlshamn den 9 maj kl 16.30. Aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen är välkomna att kontakta bolagets C.F.O. Tommy Nee via e-post: tommy.nee@tctech.se

Läs mer

TC TECH Sweden AB (publ) tidigarelägger publicering av årsredovisningen

Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av bolagets årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018 till den 18 april 2019.

Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av bolagets årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018 till den 18 april 2019. Tidigare datum för publicering av årsredovisningen var den 25 april. Bolaget tidigarelägger årsredovisningen för att denna ska finnas tillgänglig tre veckor innan årsstämman som äger rum den 9 maj 2019.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH erhåller order om ett produktionssystem från ledande asiatisk LGP-tillverkare till bärbara datorer och surfplattor

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order om ett produktionssystem för högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från en ledande LGP-tillverkare baserad i Taiwan. Kunden levererar LGP:er till bärbara datorer och surfplattor från globalt välkända varumärken.

Ordern är TC TECHs första från en kund som har ett uttalat fokus på LGP:er till LCD-skärmar i större storlekar än mobiltelefonskärmar. Kunden bedriver omfattande forskning och utveckling inom lösningar till LCD-skärmar samt har goda relationer med premiumtillverkare av bärbara datorer och surfplattor. – Den här ordern gör att vi kan inleda en kommersiell relation med en ledande kund inom ett nyckelsegment för vår teknikplattform. Det kommer att bli mycket spännande att se hur de förvaltar fördelarna som våra LGP:er erbjuder, säger TC TECHs VD Alexander Luiga. LGP:er som tillverkats med TC TECHs teknologiplattform lämpar sig mycket väl för integrering i LCD-skärmar till bärbara datorer och surfplattor inom premiumsegmentet. Slutkunder som köper dessa produkter vill ha de fördelar som teknologin erbjuder i form av tunnare produkter, lägre strömförbrukning och förbättrad bildkvalitet.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2018

Bolagets nettoomsättning uppgick till 48 tkr (0 tkr) under fjärde kvartalet 2018, medan nettoresultatet uppgick till -10 326 tkr (-8 116 tkr).  Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -12 047 tkr (-5 208 tkr).   Under perioden januari - december 2018 uppgick bolagets nettoomsättning uppgick till 48 tkr (3 141 tkr) och nettoresultatet till -32 365 tkr (-23 784 tkr).  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 046 tkr (-15 182 tkr) under helåret 2018. 

Händelser under perioden ·  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget erhållit slutgodkännande av produktionssystemet för volymproduktion av högpresterande LGP:er till LCD-bildskärmar som levererades till en kund i Taiwan i juli. ·  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har tecknat avtal med en kund i Taiwan om leverans av ett andra TCP 150-system, för produktion av högpresterande LGP:er till LCD-skärmar. Leveransen beräknas påbörjas i december 2018 och avräknas senast under det första kvartalet 2019. ·  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en avsiktsförklaring från en kinesisk tillverkare av högkvalitativa LGP:er till LCD-skärmar om beställning innan årsskiftet av ett TCP 150-system med roll-to-sheet-matning (RtS) ·  Styrelsen i TC TECH Sweden AB (publ) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädes-emission av aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader samt eventuell övertilldelningsemission om upp till cirka 10 MSEK. ·  Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ), kallades till extra bolagsstämma fredagen den 16 november 2018 kl. 13:00. ·  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar byte av Certified Adviser till Arctic Securities. ·  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att extra bolagsstämma hållits den 16 november. Vid stämman var ca 57 % av bolagets aktier representerade. ·  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar offentliggörande av prospekt, med anledning av den företrädesemission som bolaget genomför. ·  Bolaget meddelar att TC TECHs styrelseledamot Anders Lönner har hastigt avlidit. ”Det är med stor sorg och saknad vi har tagit emot nyheten om Anders Lönners bortgång”, säger styrelsen i TC TECH. ·  TC TECH Sweden AB (publ) publicerar ett tilläggsprospekt, i tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 27 november 2018 med anledning av TC TECHs förestående fullt garanterade företrädesemission. Tilläggsprospektet har nu har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. ·  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod löpte ut den 12 december 2018. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 223,4 procent. Bolagets styrelse har beslutat att nyttja möjligheten till övertilldelning och TC TECH tillförs därmed totalt 40 MSEK…

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/