Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

Regulatorisk

TC TECH erhåller slutgodkännande av kund i Taiwan

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget erhållit slutgodkännande av produktionssystemet för volymproduktion av högpresterande LGP:er till LCD-bildskärmar som levererades till en kund i Taiwan i juli. Det är en viktig milstolpe för bolaget som nu har en slutgodkänd produkt i Asien för masstillverkning av ultratunna plastprodukter med nanostrukturmönster.

Kunden som har slutgodkänt produktionssystemet är en asiatisk aktör inom utveckling och produktion av komponenter till stora tillverkare av LCD-bildskärmar. – TC TECH tar nu ett viktigt steg framåt, från att vara ett utvecklingsbolag med en stark teknologiplattform till att även vara en leverantör av en marknadsledande produkt som används kommersiellt för industriell volymproduktion. Vi har avvaktat detta slutgodkännande, som har föregåtts av omfattande långtidstester, samt kommersiell tillverkning i allt högre volymer i kundens fabrik innan vi påbörjar försäljning till ytterligare kunder. Nu när vi har uppnått detta drar vi igång försäljningsprocessen i full fart, och vi anser oss ha utmärkta möjligheter att omsätta pågående diskussioner med existerande och potentiella kunder till ytterligare beställningar redan under 2018 , säger TC TECHs vd Alexander Luiga. TC TECHs produktionssystem för tillverkning av ultratunna, högpresterande LGP:er (light guide plates) till LCD-skärmar gör det möjligt att skapa LCD-skärmar som är tunnare och har högre bildkvalitet samtidigt som de förbrukar mindre energi. Konkurrensen mellan tillverkare av LCD-skärmar, samt från tillverkare av OLED-skärmar, har skapat ett mycket starkt intresse för TC TECHs produktionssystem och teknologi från företag inom olika nivåer av tillverkningskedjan som satsar på att ta LCD-teknologin till nästa nivå.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) lämnar delårsrapport per 30 juni 2018

Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0 tkr) under andra kvartalet 2018, medan nettoresultatet uppgick till -7 557 tkr (-5 869 tkr). Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -6 164 tkr (-3 657 tkr). Under det första halvåret 2018 uppgick bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (3 141 tkr) och nettoresultatet till -15 222 tkr (-10 262 tkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första sex månader uppgick till -11 210 tkr (-7 752 tkr) TC TECH har i juni genomfört en riktad nyemission om 1 217 800 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 16 maj 2018. Genom emissionen har bolagets aktiekapital ökat med 97,4 tkr, samtidigt som bolaget tillförs ca 14 mkr i likvida medel. 

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit besked om patentgodkännande i Sverige för bolagets patentansökan med titeln ”Method and arrangement for metal processing”. Godkännandet i Sverige är det första gällande partiell härdning av metaller, vilket innebär en utökning av bolagets grundläggande teknikplattform. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 3:e juli 2038.  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget nu levererar ett uppgraderat produktionssystem för volymtillverkning av LGP:er till bildskärmar till en taiwanesisk kund efter väl genomförda tester i bolagets lokaler i Stockholm. Leverans och installationen i Taiwan skedde under juli månad. Produktionstester pågår mot slutgodkännande.  TC TECH har erhållit en finansiering om 9 MSEK från bolagets huvudaktieägare

Läs mer

TC TECH levererar bolagets första uppgraderade produktionssystem till Taiwan

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget nu levererar ett uppgraderat produktionssystem för volymtillverkning av LGP:er till bildskärmar till en taiwanesisk kund efter väl genomförda tester i bolagets lokaler i Stockholm. Installationen i Taiwan beräknas bli klar i juli.

Det uppgraderade produktionssystemet ersätter ett tidigare levererat system i enlighet med vad som kommunicerats i PM den 7 februari 2018. Testerna av det uppgraderade produktionssystemet genomfördes för kundens räkning i TC TECHs renrum i bolagets lokaler i Stockholm. Renrummet installerades under våren och gör det möjligt att testa systemet under krävande industriella förhållanden. Bolaget har därmed haft utmärkta möjligheter att trimma in produkten inför inledningen av leveransen. – De framgångsrika tester som vi nu har genomfört är ett kvitto på att den uppgraderade versionen av vårt produktionssystem är robust och kan tillverka LGP:er av mycket hög kvalitet. Vi kommer nu att slutföra leveransen och installationen av systemet under juli månad, säger TC TECHs vd Alexander Luiga.

Läs mer

TC TECH erhåller patentgodkännande i Sverige som utökar skyddet för bolagets teknikplattform

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit besked om patentgodkännande i Sverige för bolagets patentansökan med titeln ”Method and arrangement for metal processing”. Godkännandet i Sverige är det första gällande partiell härdning av metaller, vilket innebär en utökning av bolagets grundläggande teknikplattform. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 3:e juli 2038.

TC TECHs teknikplattform gör det möjligt att med hjälp av induktion (elektromagnetism) hetta upp, forma och kyla ned plastdetaljer och andra material med hög precision. Det godkända patentet utökar den grundläggande användningen av elektromagnetism i teknikplattformen till att även gälla metall. – Det här patentgodkännandet ger oss ett skydd för teknikplattformen även inom området härdning av metall, där vi ser en potential för vår teknik. Framför allt inom partiell härdning är intresset stort att effektivt och med precision möjliggöra härdade och mjuka zoner. Inom bilindustrin är området presshärdning i kraftig tillväxt, men dagens tekniker har begränsningar i effektivitet och precision. TC TECHs fokus är fortsatt på utveckling av system för tillverkning av LGP, men på sikt kommer användning av den unika tekniken inom andra områden att vara viktiga för företaget, säger TC TECHs vd Alexander Luiga. Initialt har TC TECH utvecklat ett produktionssystem för tillverkning av en ny generation ljusreflekterande lager (light guide plate, LGP) som kan minska energiåtgången i kantbelysta LCD-skärmar i betydande omfattning samtidigt som bildkvaliteten förbättras. Kantbelysta LCD-skärmar används idag i merparten av alla mobiltelefoner, läsplattor, bärbara datorer, datorskärmar och TV-apparater som tillverkas. TC TECHs teknikplattform och tillverkningsutrustning har dessutom potential att användas inom ett stort antal ytterligare applikationsområden, varav härdning av metall är ett av dem.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH tar in 14 Mkr i nyemission

TC TECH’s styrelse har beslutat genomföra en riktad nyemission om 1 217 800 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 16 maj 2018. Genom emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 97,4 Tkr, samtidigt som bolaget tillförs ca 14 Mkr i likvida medel.  

Aktierna har tecknats av institutionella placerare och investerare, vilka karaktäriseras av starkt fokus på engagemang och långsiktighet. Teckningskursen har fastställts till 11:50 kr per aktie och beräknats såsom den volymvägda genomsnittskursen under de tio börsdagar som föregick styrelsens beslut (12:66 kr) minskat med 9,1 %. Emissionen innebär en avvikelse från samtliga ägares företrädesrätt. Syftet är att tillföra bolaget ytterligare rörelse- och utvecklingskapital, samtidigt som ett antal nya kapitalstarka ägare ansluter sig till bolaget. ”Att dessa institutionella placerare och investerare väljer att investera i TC TECH är ännu en viktig bekräftelse av vår teknologi och potentialen i TC TECH”, säger styrelsens ordförande Peter Mattisson i en kommentar.

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/