Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

Regulatorisk

TC TECH erhåller avsiktsförklaring från kinesisk LGP-tillverkare om beställning av ett produktionssystem innan årsskiftet

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en avsiktsförklaring från en kinesisk tillverkare av högkvalitativa LGP:er till LCD-skärmar om beställning innan årsskiftet av ett TCP 150-system med roll-to-sheet-matning (RtS).

Avsiktsförklaringen förkortar leveranstiden då tillverkningen av TCP 150-systemet inleds innan själva ordern kan bekräftas internt av den kinesiska kunden och skickas till TC TECH. Kunden tillverkar LGP:er inom premiumsegmentet och levererar till både kinesiska och internationella tillverkare av LCD-bildskärmar. – Den här avsiktsförklaringen är viktig för TC TECH då vi nu kan installera vår teknologi även i Kina, som är en av världens största marknader för tillverkning av LGP:er. Då kunden arbetar med flertalet större LCD-skärmtillverkare har de utmärkta möjligheter att få in vår teknologi i framtida modeller inom produktkategorier som mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer, säger TC TECHs vd Alexander Luiga.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH erhåller beställning av ett andra produktionssystem av kund i Taiwan

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har tecknat avtal med en kund i Taiwan om leverans av ett andra TCP 150-system, inklusive roll-to-sheet-matning (RtS), för produktion av högpresterande LGP:er till LCD-skärmar. Leveransen beräknas påbörjas i december 2018 och avräknas senast under det första kvartalet 2019.

Bolaget har tidigare meddelat om kundens intention att teckna avtal om leverans av ett andra system efter slutgodkännande av den första leveransen. – Att kunden i princip omgående efter slutgodkännande av det första systemet går vidare med den andra leveransen visar att det finns ett betydande behov på marknaden att kunna tillverka LGP:er med den marknadsledande kvalitet som TCP 150 levererar. Det är även ett bevis på att vi har lyckats bygga upp ett starkt förtroende under testnings- och intrimningsfasen, samt att vårt system har nått en industriell kvalitetsnivå, säger TC TECHs vd Alexander Luiga. Bolagets skiftar nu huvudfokus från omfattande utvecklingsarbete till mer marknadsbearbetning, inklusive intensifierad applikationsutveckling samt fortsatt arbete med att ta fram prover och demonstrera TCP 150-systemet för potentiella kunder.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH erhåller slutgodkännande av kund i Taiwan

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget erhållit slutgodkännande av produktionssystemet för volymproduktion av högpresterande LGP:er till LCD-bildskärmar som levererades till en kund i Taiwan i juli. Det är en viktig milstolpe för bolaget som nu har en slutgodkänd produkt i Asien för masstillverkning av ultratunna plastprodukter med nanostrukturmönster.

Kunden som har slutgodkänt produktionssystemet är en asiatisk aktör inom utveckling och produktion av komponenter till stora tillverkare av LCD-bildskärmar. – TC TECH tar nu ett viktigt steg framåt, från att vara ett utvecklingsbolag med en stark teknologiplattform till att även vara en leverantör av en marknadsledande produkt som används kommersiellt för industriell volymproduktion. Vi har avvaktat detta slutgodkännande, som har föregåtts av omfattande långtidstester, samt kommersiell tillverkning i allt högre volymer i kundens fabrik innan vi påbörjar försäljning till ytterligare kunder. Nu när vi har uppnått detta drar vi igång försäljningsprocessen i full fart, och vi anser oss ha utmärkta möjligheter att omsätta pågående diskussioner med existerande och potentiella kunder till ytterligare beställningar redan under 2018 , säger TC TECHs vd Alexander Luiga. TC TECHs produktionssystem för tillverkning av ultratunna, högpresterande LGP:er (light guide plates) till LCD-skärmar gör det möjligt att skapa LCD-skärmar som är tunnare och har högre bildkvalitet samtidigt som de förbrukar mindre energi. Konkurrensen mellan tillverkare av LCD-skärmar, samt från tillverkare av OLED-skärmar, har skapat ett mycket starkt intresse för TC TECHs produktionssystem och teknologi från företag inom olika nivåer av tillverkningskedjan som satsar på att ta LCD-teknologin till nästa nivå.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) lämnar delårsrapport per 30 juni 2018

Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0 tkr) under andra kvartalet 2018, medan nettoresultatet uppgick till -7 557 tkr (-5 869 tkr). Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -6 164 tkr (-3 657 tkr). Under det första halvåret 2018 uppgick bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (3 141 tkr) och nettoresultatet till -15 222 tkr (-10 262 tkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första sex månader uppgick till -11 210 tkr (-7 752 tkr) TC TECH har i juni genomfört en riktad nyemission om 1 217 800 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 16 maj 2018. Genom emissionen har bolagets aktiekapital ökat med 97,4 tkr, samtidigt som bolaget tillförs ca 14 mkr i likvida medel. 

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit besked om patentgodkännande i Sverige för bolagets patentansökan med titeln ”Method and arrangement for metal processing”. Godkännandet i Sverige är det första gällande partiell härdning av metaller, vilket innebär en utökning av bolagets grundläggande teknikplattform. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 3:e juli 2038.  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget nu levererar ett uppgraderat produktionssystem för volymtillverkning av LGP:er till bildskärmar till en taiwanesisk kund efter väl genomförda tester i bolagets lokaler i Stockholm. Leverans och installationen i Taiwan skedde under juli månad. Produktionstester pågår mot slutgodkännande.  TC TECH har erhållit en finansiering om 9 MSEK från bolagets huvudaktieägare

Läs mer

TC TECH levererar bolagets första uppgraderade produktionssystem till Taiwan

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget nu levererar ett uppgraderat produktionssystem för volymtillverkning av LGP:er till bildskärmar till en taiwanesisk kund efter väl genomförda tester i bolagets lokaler i Stockholm. Installationen i Taiwan beräknas bli klar i juli.

Det uppgraderade produktionssystemet ersätter ett tidigare levererat system i enlighet med vad som kommunicerats i PM den 7 februari 2018. Testerna av det uppgraderade produktionssystemet genomfördes för kundens räkning i TC TECHs renrum i bolagets lokaler i Stockholm. Renrummet installerades under våren och gör det möjligt att testa systemet under krävande industriella förhållanden. Bolaget har därmed haft utmärkta möjligheter att trimma in produkten inför inledningen av leveransen. – De framgångsrika tester som vi nu har genomfört är ett kvitto på att den uppgraderade versionen av vårt produktionssystem är robust och kan tillverka LGP:er av mycket hög kvalitet. Vi kommer nu att slutföra leveransen och installationen av systemet under juli månad, säger TC TECHs vd Alexander Luiga.

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/