Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2017

Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0 tkr) under fjärde kvartalet 2017, medan nettoresultatet uppgick till -8 116 tkr (-5 046 tkr).  Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -5 208 tkr (-3 591 tkr).   Under perioden januari - december 2017 uppgick bolagets nettoomsättning uppgick till 3 141 tkr (0 tkr) och nettoresultatet till -23 784 tkr (-22 816 tkr).  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 182 tkr (-17 945 tkr) under helåret 2017. 

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit besked om patentgodkännande i Taiwan av bolagets patentansökan med titeln ”Device and method for heating a Mould or Tool”. Godkännandet i Taiwan följer tidigare godkännanden i Japan och Kina för samma patentfamilj inom elektromagnetism som förstärker och förlänger det immateriella skyddet för bolagets grundläggande teknikplattform. TC TECH färdigställer ny version av sitt produktionssystem för light guide plates till LCD-skärmar, första leverans till kund under Q2 2018. Bolaget har färdigställt specifikationen och inlett tillverkningen av en uppgraderad version av bolagets produktionssystem för light guide plates (LGP:er) till LCD-bildskärmar. Avtal har tecknats om uppgradering till den nya versionen av två levererade system i Taiwan, det första under Q2 2018 och det andra under H2 2018. TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att Björn Hallare har utsetts till bolagets chief operating officer (COO) efter att ha varit interim-COO sedan hösten 2017. Björn har 25 års erfarenhet av att leda utvecklings- och industrialiseringsprojekt inom bolag som Ericsson, Huawei och Telia och tillför därmed gedigen kompetens till bolagets utveckling av produktionssystem för light guide plates (LGP:er) till LCD-bildskärmar.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH rekryterar Björn Hallare som COO med fokus på produktutveckling, kvalitetssäkring och tillverkning

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att Björn Hallare har utsetts till bolagets chief operating officer (COO) efter att ha varit interim-COO sedan hösten 2017. Björn har 25 års erfarenhet av att leda utvecklings- och industrialiseringsprojekt inom bolag som Ericsson, Huawei och Telia och tillför därmed gedigen kompetens till bolagets utveckling av produktionssystem för light guide plates (LGP:er) till LCD-bildskärmar.

Björn Hallare har under sin tid som interim-COO varit drivande i utvecklingen av bolagets nya version av produktionssystemet för volymproduktion av högeffektiva LGP:er till kantbelysta LCD-bildskärmar som används i bland annat mobiltelefoner och bärbara datorer. – Björn har haft en viktig roll under test- och optimeringsfasen av de två produktionssystemen av den tidigare versionen i Taiwan, samt uppgraderingen till den nya version som vi kommer att börja leverera under det andra kvartalet i år. Vi är därför mycket nöjda över att kunna presentera Björn som vår permanenta COO, säger TC TECHs vd Alexander Luiga. Björn Hallare kommer i rollen som COO att fokusera på fortsatt produktutveckling, tillverkning av kommande produkter samt kvalitetssäkring och logistik. – Den här rekryteringen är ytterligare ett viktigt steg framåt i arbetet med att kunna ta fler order för vårt produktionssystem samtidigt som vi förbereder inför de två första leveranserna i Taiwan. När dessa leveranser är klara kommer Björn att utgöra en värdefull resurs när vi utvecklar ytterligare tillämpningar för vår patenterade teknologi, säger Alexander Luiga.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH färdigställer ny version av sitt produktionssystem för light guide plates till LCD-skärmar, första leverans till kund under Q2 2018

TC TECH Sweden AB (publ) har färdigställt specifikationen och inlett tillverkningen av en uppgraderad version av bolagets produktionssystem för light guide plates (LGP:er) till LCD-bildskärmar. Avtal har tecknats om uppgradering till den nya versionen av två levererade system i Taiwan, det första under Q2 2018 och det andra under H2 2018. Vid godkänd installation erhålls resterande ca 40% av köpeskillingen.

– Efter genomförd testnings- och optimeringsfas med de två systemen av den tidigare versionen som levererats i Taiwan färdigställer vi nu en ny version som vi bedömer vara redo för industriell volymproduktion. Det är en viktig milstolpe för oss då utvecklingen av den industriella processen har varit mer krävande än förväntat, säger TC TECHs vd Alexander Luiga. Den nya versionen av produktionssystemet, som bibehåller modellbeteckningen TCP150 HPE, har bland annat robustare elförsörjning och en stabilare konstruktion för att minimera externa vibrationsstörningar. Dessutom har själva pressningen optimerats i form av en uppgraderad presskolv samt förbättrad anpassning till roll-to-sheet-matning. – Vi kan nu med större trovärdighet växla upp vår försäljning gentemot ytterligare kunder, och när den första nya enheten är installerad i Taiwan kan vi använda den som referens i drift. Det gör att vi nu har bättre möjligheter än någonsin att driva på omställningen till tunnare och energisnålare LCD-skärmar med förbättrad bildkvalitet i mobiltelefoner, läsplattor och bärbara datorer, säger Alexander Luiga. Leveranserna av de två systemen i Taiwan, den första under slutet av andra kvartalet och den andra under andra halvåret 2018, räknas som uppgraderingar av tidigare levererade system. Vid installation och slutgodkännande av kund (SAT-test, site acceptance test) erhåller TC TECH återstående cirka 40% av köpeskillingen. Dessa leveranser förväntas framöver ge upphov till flera order samt löpande intäkter från service och normalt underhåll.

Läs mer

TC TECH erhåller patentgodkännande i Taiwan som stärker skyddet för bolagets teknikplattform

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit besked om patentgodkännande i Taiwan av bolagets patentansökan med titeln ”Device and method for heating a Mould or Tool”. Godkännandet i Taiwan följer tidigare godkännanden i Japan och Kina för samma patentfamilj inom elektromagnetism som förstärker och förlänger det immateriella skyddet för bolagets grundläggande teknikplattform. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 13:e juni 2032.

TC TECHs teknikplattform gör det möjligt att med hjälp av induktion (elektromagnetism) hetta upp, forma och kyla ned plastdetaljer och andra material med nanometerprecision. Det godkända patentet skyddar den grundläggande användningen av elektromagnetism i teknikplattformen. – Det här patentgodkännandet är glädjande då det ger oss ett utökat skydd för vår teknikplattform på en viktig asiatisk marknad. Motsvarande patentansökningar är även inlämnade för ytterligare marknader av betydelse i Asien, Europa och Nordamerika, säger TC TECHs vd Alexander Luiga. Initialt har TC TECH utvecklat ett produktionssystem för tillverkning av en ny generation ljusreflekterande lager (light guide plate, LGP) som kan minska energiåtgången i kantbelysta LCD-skärmar i betydande omfattning samtidigt som bildkvaliteten förbättras. Kantbelysta LCD-skärmar används idag i merparten av alla mobiltelefoner, läsplattor, bärbara datorer, datorskärmar och TV-apparater som tillverkas. TC TECHs teknikplattform och tillverkningsutrustning har dessutom potential att användas inom ett stort antal ytterligare applikationsområden. Två produktionssystem för tillverkning av LGP:er har levererats i Taiwan, och de körs nu under krävande industriella förhållanden vilket ger möjlighet till löpande förbättringar av produktionssystemet för optimal prestanda vid volymproduktion.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar delårsrapport per 30 september 2017

Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0 tkr) under tredje kvartalet 2017, medan nettoresultatet uppgick till -5 406 tkr (-5 498 tkr).  Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -2 222 tkr (-3 847 tkr). Under perioden januari - september 2017 uppgick bolagets nettoomsättning uppgick till 3 141 tkr (0 tkr) och nettoresultatet till -15 668 tkr (-17 769 tkr).  Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första nio månader till -9 974 tkr (-15 135 tkr).

TC TECHs patent gällande active intermediate har blivit godkänt i Kina och Japan.  Patentet omfattar den grundläggande elektromagnetismen i bolagets teknik och är en utökning av  befintliga patentfamiljer.  Patenten rör den unika tekniken att tillverka bland annat ultratunna light guide plates.  Med TC TECHs teknik är det möjligt att tillverka så kallade light guide plates med en tjocklek ner till 0,1 mm. Tekniken möjliggör applicering av dubbelsidigt nanomönster även i ultratunna light guide plates, vilket tillsammans med en hög produktivitet gör TC TECHs teknik unik.

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/