Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. Information

Bolagsstyrning

Nedan kan du ta del av hur vår ledning och styrelse ser ut, information om valberedning, årsstämma och revisorer samt viktiga bolagsdokument.

Ledning

Alexander Luiga

Alexander Luiga

VD

Född 1965. Alexander har lång erfarenhet från affärsverksamhet i Asien, och har bl a arbetat åtta år i Beijing. Alexander kommer närmast från Efore-gruppen där han från 2010 var EVP för affärsområde Telecom; först med placering i Beijing, därefter i Stockholm.
Aktieinnehav: Alexander innehar 189 953 aktier i TC TECH.

Tommy Nee

Tommy Nee

CFO

Född 1957. Tommy är utbildad civilekonom med lång erfarenhet som Financial Controller hos FLIR Systems AB, ett dotterbolag till FLIR Systems Inc som är noterat på Nasdaq i USA. Tommys specialitet är i synnerhet industriell affärsutveckling i kombination med internationell tillväxt.
Aktieinnehav: Tommy innehar 41 166 aktier i TC TECH.

Björn Hallare

Björn Hallare

COO

Född 1963. Björn har mer än 25 års chefserfarenhet av utveckling och industrialisering av 2G, 3G och 4G mobilnät från bolag som Ericsson, Huawei och Telia. Björn är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har genomgått chefsutbildning vid London Business School. Dessutom är Björn certifierad projektledare (PMP) från the Project Management Institute (PMI)
Aktieinnehav: Björn innehar 65 666 aktier i TC TECH.

Jan Jäderberg

Jan Jäderberg

CTO

Född 1965. Civilingenjör från KTH med över 20 års erfarenhet från ledande roller inom forskning och utveckling. Uppfinnare till ett ett stort antal patent, inklusive TC-teknologins patentfamiljer. Har tidigare ansvarat för utveckling av tunnfilmsbeläggning samt processer och utrustning för tunnfilmssolcell.
Aktieinnehav: Jan innehar 25 000 aktier i TC TECH.

Styrelse

Peter Mattisson

Peter Mattisson

Ordförande

Född 1963. Peter har en bred erfarenhet som entreprenör och företagsledare, med specialistkompetens inom innovation och avancerad teknik. Peter grundade Avalon Innovation AB år 1997, och var VD fram till 2011. Avalon var noterat på NGM 2005 – 2011. Aktieinnehav: Peter innehar 29 166 akter, och är dessutom indirekt minoritetsägare i CIMON Enterprise AB som innehar 6 200 000 aktier i TC TECH samt i CIMON AB som innehar 640 000 aktier i TC TECH.
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Sven Löfqvist

Sven Löfquist

Ledamot

Född 1956. Sven är civilingenjör från KTH, med lång erfarenhet av teknologibolag och bildskärmsindustrin. Sven var aktiv inom Micronic Laser Systems från 1989 till 2009 (från 2001 som VD), då han dels byggde upp en gedigen kompetens inom bildskärmsindustrin, dels etablerade ett brett kontaktnät i framför allt Asien. Aktieinnehav: Sven innehar 110 832 aktier i TC TECH.
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Jörgen Brandt

Jörgen Brandt

Ledamot

Född 1962. Polymeringenjör med lång industriell erfarenhet från främst Ericsson och Nolato. Inom Nolato var Jörgen verksam inom affärsutveckling, etableringar och försäljning mellan 1984 och 2005 – dels som VD i dotterbolag, dels inom koncernledningen. Sedan 2003 har Jörgen även varit aktiv som konsult inom affärsutveckling och ledarskap. Aktieinnehav: Jörgen innehar 455 938 aktier i TC TECH.
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Cecilia Jinert Johansson

Cecilia Jinert Johansson

Ledamot

Född 1963. Cecilia är utbildad civilekonom med stor erfarenhet av att leda och hantera stora förändringar och omstruktureringar. Hon har under åren haft ett antal ledande befattningar inom bl a Lantmännen, Ruukki Constructions och Crawford Group. Sedan 2014 driver Cecilia egen konsultverksamhet. Aktieinnehav: Cecilia innehar 29 166 aktier i TC TECH.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Per-Anders Johansson

Per-Anders Johansson

Ledamot

Född 1954. Aktiv som investerare genom CIMON Enterprise AB. Per-Anders har lång erfarenhet från teknik- och utvecklingsbolag, och har dessutom en gedigen industriell erfarenhet från bl a Karlshamnsgruppen, Nordico och Ellos där han innehaft ledande positioner. Majoritetsägare, styrelseordförande och VD i CIMON AB. Aktieinnehav: Per-Anders är indirekt majoritetsägare i CIMON Enterprise AB som innehar 6 200 000 aktier i TC TECH samt i CIMON AB som innehar 640 000 aktier i TC TECH.
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Valberedning

Riktlinjer för tillsättande av valberedning i TC TECH Sweden AB

Inför årsstämman 2020 består valberedningen av följande ledamöter:

Per-Anders Johansson, valberedningens ordförande och representant för CIMON Enterprise AB
E-mail: pa.johansson@cimon.se
Tel 0709 – 43 96 70

Bengt Mattsson, representant för Länsförsäkringar Blekinge
E-mail: mattssonikarlshamn@gmail.com
Tel 0705 – 88 90 31

Göran Knutsson, representant för Jörgen Brandt
E-mail: goranknutsson8@gmail.com
Tel: 044 – 760 45

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan även sända brev adresserat till:
TC TECH Sweden AB (publ), ”Valberedningen”, Domnarvsgatan 4, 163 53 SPÅNGA

Revisorer

Bolagets revisor är BDO Mälardalen AB, Stockholm, med huvudansvarig revisor Niclas Nordström (auktoriserad revisor).

Bolagsstämmor

Preliminärt datum för årsstämman 2020 kommer att tillkännages i delårsrapporten som publiceras i november 2019.

Årsstämma 2019 hölls onsdagen den 9 maj kl 16.30, protokoll finns tillgängligt nedan.

Protokoll från årsstämma 2019
Protokoll från årsstämma 2018

Årsstämma 2017 hölls torsdagen den 18 maj kl 15.00, protokoll finns tillgängligt nedan.

Protokoll från årsstämma 2017

TC TECH höll extra bolagsstämma den 20 september 2016 i Karlshamn. Vid stämman valdes Anders Lönner till ny styrelseledamot i bolaget. Protokoll från stämman finns tillgängligt nedan.

Protokoll från årsstämma 2016
Protokoll från årsstämma 2015
VD-presentation från årsstämma 2016
Styrelsens beslutshandlingar
Kallelse bolagsstämma 2019
Fullmaktsformulär 2019

Bolagsdokument

Bolagsordning
Styrelsens arbetsordning
VD-instruktion
Informationspolicy