Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. Information
Nyheter
Pressmeddelanden

Bolagsstyrning

Nedan kan du ta del av hur vår ledning och styrelse ser ut, information om valberedning, årsstämma och revisorer samt viktiga bolagsdokument.

Ledning

Alexander Luiga

Alexander Luiga

VD — Tillträdde 2016

Född 1965. Alexander är maskiningenjör och studerade ekonomi på universitetet. Han har lång erfarenhet från affärsverksamhet i Asien, och har bl a arbetat åtta år i Beijing. Alexander kommer närmast från Efore-gruppen där han från 2010 var EVP för affärsområde Telecom; först med placering i Beijing, därefter i Stockholm.
Aktieinnehav: Alexander innehar 189 953 aktier, samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna 20 000 aktier i TC TECH.

Tommy Nee

Tommy Nee

CFO — Tillträdde 2017

Född 1957. Tommy är utbildad civilekonom med lång erfarenhet som Financial Controller hos FLIR Systems AB, ett dotterbolag till FLIR Systems Inc som är noterat på Nasdaq i USA. Tommys specialitet är i synnerhet industriell affärsutveckling i kombination med internationell tillväxt.
Aktieinnehav: Tommy innehar 41 166 aktier, samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna 50 000 aktier i TC TECH.

Linda Arebo

COO — Tillträdde 2019

Född 1974. Linda är civilingenjör inom materialteknik och har mer än 20 års erfarenhet av olika ingenjörs- och chefsroller inom både privat och statlig verksamhet. Hon har ett gediget regulatoriskt kunnande och har under många år arbetat med verksamhets- och produktutveckling.
Aktieinnehav: Linda innehar 0 aktier, samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna 50 000 aktier i TC TECH.

Jan Jäderberg

Jan Jäderberg

CTO — Tillträdde 2015

Född 1965. Civilingenjör från KTH med över 20 års erfarenhet från ledande roller inom forskning och utveckling. Uppfinnare till ett ett stort antal patent, inklusive TC-teknologins patentfamiljer. Har tidigare ansvarat för utveckling av tunnfilmsbeläggning samt processer och utrustning för tunnfilmssolcell.
Aktieinnehav: Jan innehar 8 730 aktier, samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna 50 000 aktier i TC TECH.

Styrelse

Peter Mattisson

Peter Mattisson

Ordförande — Tillträdde 2015

Född 1963. Peter är el-ingenjör med högskolekurser i ekonomi och marknadsföring. Han har en bred erfarenhet som entreprenör och företagsledare, med specialistkompetens inom innovation och avancerad teknik. Peter grundade Avalon Innovation AB år 1997, och var VD fram till 2011. Avalon var noterat på NGM 2005 – 2011. Aktieinnehav: Peter innehar 29 166 akter, och är dessutom indirekt minoritetsägare i CIMON Enterprise AB som innehar 6 440 000 aktier i TC TECH samt i CIMON AB som innehar 640 000 aktier i TC TECH samt Nomic AB som innehar 115 923 aktier i TC TECH.
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Per-Anders Johansson

Per-Anders Johansson

Ledamot — Tillträdde 2015

Född 1954. Per-Anders är maskiningenjör med inriktning på processteknik och är aktiv som investerare genom CIMON Enterprise AB. Per-Anders har lång erfarenhet från teknik- och utvecklingsbolag, och har dessutom en gedigen industriell erfarenhet från bl a Karlshamnsgruppen, Nordico och Ellos där han innehaft ledande positioner. Majoritetsägare, styrelseordförande och VD i CIMON AB. Aktieinnehav: Per-Anders innehar 10 000 aktier, och är indirekt majoritetsägare i CIMON Enterprise AB som innehar 6 440 000 aktier i TC TECH samt i CIMON AB som innehar 640 000 aktier i TC TECH, samt Nomic AB som innehar 115 923 aktier i TC TECH.
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Cecilia Jinert Johansson

Cecilia Jinert Johansson

Ledamot — Tillträdde 2016

Född 1963. Cecilia är utbildad civilekonom med stor erfarenhet av att leda och hantera stora förändringar och omstruktureringar. Hon har under åren haft ett antal ledande befattningar inom bl a Lantmännen, Ruukki Constructions och Crawford Group. Sedan 2014 driver Cecilia egen konsultverksamhet. Aktieinnehav: Cecilia innehar 29 166 aktier i TC TECH.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Anders Jemail

Anders Jemail

Ledamot — Tillträdde 2020

Född 1975. Advokat med lång erfarenhet av rådgivning till såväl ägarledda som noterade teknologi- och utvecklingsbolag i en internationell kontext.
Aktieinnehav: Anders innehar 0 aktier i TC TECH.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Magnus Lindvall

Magnus Lindvall

Ledamot — Tillträdde 2020

Född 1970. Polymeringenjör med bred erfarenhet från ledande positioner i SME’s och noterade bolag, som under mer än 15 år arbetat med affärsutveckling, entreprenörskap och ledarskap i företag med högt teknikinnehåll. Däribland till marknadsledande kunder i bildskärmsindustrin. Magnus har under flera år bott och verkat i Asien.
Aktieinnehav: Magnus innehar 0 aktier i TC TECH.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Valberedning

Riktlinjer för tillsättande av valberedning i TC TECH Sweden AB

Inför årsstämman 2021 består valberedningen av följande ledamöter:

Per-Anders Johansson, valberedningens ordförande och representant för CIMON Enterprise AB
E-mail: pa.johansson@cimon.se
Tel 0709 – 43 96 70

Bengt Mattsson, representant för Länsförsäkringar Blekinge
E-mail: mattssonikarlshamn@gmail.com
Tel 0705 – 88 90 31

Jörgen Brandt, representant för Jörgen Brandt
E-mail: jb@polykon.se
Tel: 0704 – 60 78 80

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan även sända brev adresserat till:
TC TECH Sweden AB (publ), ”Valberedningen”, Domnarvsgatan 4, 163 53 SPÅNGA

Revisorer

Bolagets revisor är BDO Mälardalen AB, Stockholm, med huvudansvarig revisor Niclas Nordström (auktoriserad revisor).

Bolagsstämmor

Årsstämma hålls torsdagen den 20 maj 2021
TC TECH Sweden AB kallar aktieägare till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.

Kallelse bolagsstämma 2021
Fullmaktsformulär 2021
Formulär för poströstning 2021

Bolagsdokument

Bolagsordning
Styrelsens arbetsordning
VD-instruktion
Informationspolicy

Arkiv

Arkiv för protokoll, kallelser m.m till historiska bolagsstämmor.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Styrelsens beslutshandlingar
Kallelse bolagsstämma 2020
Fullmaktsformulär 2020
Protokoll från årsstämma 2020
Protokoll från årsstämma 2019
Protokoll från årsstämma 2018
Protokoll från årsstämma 2017
Protokoll från årsstämma 2016
Protokoll från årsstämma 2015
VD-presentation från årsstämma 2016