Finansiell Kalender

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. kalender
Aktien
Fin. Information

Finansiell kalender

Här kan du ta del av kommande finansiella händelser.

Kommande händelser

  • Preliminärt datum för nästa årsstämma tillkännages alltid i samband med Q3-rapporten

  • Årsstämman hölls den 14 maj 2020 i Karlshamn

  • Delårsrapport per 30 juni 2020 kommer att publiceras den 19 augusti 2020

  • Delårsrapport per 30 september 2020 kommer att publiceras den 29 oktober 2020

  • Bokslutskommuniké per 31 december 2020 kommer att publiceras den 25 februari 2021

  • Årsredovisningen för 2020 kommer att publiceras i april 2021