Finansiell Kalender

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. kalender
Aktien
Fin. Information

Finansiell kalender

Här kan du ta del av kommande finansiella händelser.

Kommande händelser

  • Preliminärt datum för nästa årsstämma tillkännages alltid i samband med Q3-rapporten

  • Bokslutskommuniké per 31 december 2019 kommer att publiceras den 21 februari 2020

  • Årsredovisningen för 2019 kommer att publiceras den 22 april 2020

  • Delårsrapport per 31 mars 2020 kommer att publiceras den 30 april 2020

  • Årsstämma kommer att hållas den 14 maj 2020 i Karlshamn

  • Delårsrapport per 30 juni 2020 kommer att publiceras den 19 augusti 2020