Finansiell information

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information
Nyheter
Pressmeddelanden

Finansiell information

Här nedan kan du ta del av våra senaste delårsrapporter och årsredovisningar.

Emissionsprospekt november 2018

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter
Särskild anmälningssedel med stöd av teckningsrätter
Tilläggsprospekt
Prospekt

Emissionsprospekt november 2015

Prospekt
Tilläggsprospekt

Delårsrapporter

2021

Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3

2020

Kvartal 4
Kvartal 3
Kvartal 2
Kvartal 1

2019

Kvartal 4
Kvartal 3
Kvartal 2
Kvartal 1

2018

Kvartal 4
Kvartal 3
Kvartal 2
Kvartal 1

2017

Kvartal 4
Kvartal 3
Kvartal 2
Kvartal 1

2016

Kvartal 4
Kvartal 3
Kvartal 2
Kvartal 1

2015

Kvartal 4

Årsbokslut

Årsbokslut – 2020
Årsbokslut – 2019
Årsbokslut – 2018
Årsbokslut – 2017
Årsbokslut – 2016
Årsbokslut – 2015
Årsbokslut – 2014
Årsbokslut – 2013
Årsbokslut – 2012

Nyhetsbrev

2021

Mars 2021

2020

November 2020
Oktober 2020