Insiderförteckning

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. Information

Insiderförteckning

Den 3 juli 2016 trädde EU’s Marknadsmissbruksförordning 596/2014/EU (”MAR”) i kraft och blev därmed direkt tillämplig i svensk lag. Förlagan till reglerna har sedan tidigare gällt för bolag på en reglerad marknad (Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity), men regelverket har nu skärpts och utökats till att även omfatta bolag listade på Nasdaq First North Growth Market (tidigare Nasdaq First North), där TC TECH är noterat.

Från och med den 3 juli 2016 behöver därmed varken insynspersoner eller deras innehav rapporteras, utan rapporteringsskyldigheten avser från och med MAR’s ikraftträdande endast transaktioner gjorda av personer i ledande ställning. Anmälningsskyldigheten har ett tröskelvärde på EUR 5 000 per kalenderår, vilket ska beräknas utan nettning.

I enlighet med den nya förordningen har TC TECH tagit bort listan över insynspersoner och deras innehav från hemsidan. De transaktioner som rapporterats av personer i ledande ställning finns sökbara i Finansinspektionens register över insynshandel.

Länk till Finansinspektionens insynsregister

Allmän information om den nya förordningen finns på Finansinspektionens hemsida och kan nås genom att klicka här.