Nyheter

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information
Nyheter
Pressmeddelanden

Våra senaste nyheter

20maj, 2021

Filmad presentation av VD Alexander Luiga i samband med årsstämman

Då restriktionerna till följd av covid-19-pandemin har gjort det svårt att närvara fysiskt vid årets årsstämma har vi valt att liksom föregående år filma och publicera VD Alexander Luigas presentation som hölls i samband med årsstämman.

Vi har även publicerat protokollet från årsstämman, och det finns tillgängligt här.

18mar, 2021

TC TECH ser stark potential inom segmentet diffusers (ljusspridare) till mini- och micro-LED-baserade bildskärmar

Många bedömare anser att bildskärmsteknologierna mini-LED successivt kommer att ersätta traditionella LCD-baserade bildskärmar som idag har en marknadsandel på över 90 procent. En nyckelkomponent för dessa nya bildskärmar är tunna och avancerade ljusspridare, så kallade diffusers, och dessa kan tillverkas på ett mycket precist och effektivt sätt med TC TECHs produktionssystem.

Läs mer


Lär känna TC TECH: Intervju med Aykurt Yilmaz, ansvarig för tillverkningskedjan


Samtliga av TC TECHs medarbetare har en unik kompetensprofil och bakgrund som bidrar till att skapa ett dynamisk och välfungerande team. I det här nyhetsbrevet intervjuas Aykurt Yilmaz, ansvarig för tillverkningskedjan, om sin arbetsroll och varför han har valt att arbeta hos TC TECH.

2dec, 2020

Kund i Taiwan uppgraderar produktionssystem med TC TECHs nya T10-verktyg som kan tillverka optiska filmer till 17-tums bildskärmar

Kunden kan därmed tillverka optiska filmer till samtliga av de tre vanligaste bildskärmsstorlekarna för bärbara datorer: 13, 15 och 17 tum.

Kunden kan därmed tillverka optiska filmer till samtliga av de tre vanligaste bildskärmsstorlekarna för bärbara datorer: 13, 15 och 17 tum.

Den snabba uppgraderingen till det nya T10-verktyget, som blev tillgängligt att beställa i slutet av september, visar att den utökade funktionalitet som verktyget erbjuder har varit efterlängtad.

– Den här kunden kan nu ta fram innovativa lösningar för bildskärmar med vår teknologi, med möjliga fördelar som förbättrad bildkvalitet och lägre strömförbrukning, och erbjuda dem för integrering i exempelvis en hel serie med bildskärmar i olika storlek till bärbara datorer. Det ökar teknologins attraktivitet inom hela design- och tillverkningskedjan. I förlängningen förväntar vi oss därmed att T10-verktyget kommer att bidra till fler beställningar av våra produktionssystem, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

Utöver den ovan nämnda kunden i Taiwan har även andra av TC TECHs kunder och potentiella kunder visat intresse för det nya T10-verktyget. Verktyget ingår numera som en integrerad del av de produktionssystem som erbjuds i kommande säljprocesser.


TC TECH stationerar Sales & Product Manager i Taiwan

TC TECH stationerar Sales & Product Manager i Taiwan

På grund av lägre smittspridning och lättade restriktioner i Taiwan kan TC TECH nu återigen verka för att utveckla kundrelationer och driva säljprocesser på plats i Asien.

Det är Tintin Chien, Sales & Product Manager med fokus på internationell B2B-utveckling, som nu finns på plats för att representera TC TECH i Taiwan. Hon har nyligen inlett sitt arbete efter att ha avslutat den obligatoriska och två veckor långa inresekarantänen. Tintin kommer att vara på plats i Taiwan till och från, och till att börja med fram till jul- och nyårshelgerna, för att vistelserna ska bli så effektiva som möjligt med tanke på karantänsreglerna.

– Det är positivt att vi nu kan börja återgå till ett mer normalt arbetssätt på en av våra viktigaste marknader. Vi ser stor potential att vidareutveckla våra relationer med både befintliga och nya kunder. Bland annat kommer vi att hålla kontakten med den kund i Taiwan som nyligen uppgraderade ett av sina produktionssystem med vårt nya T10-verktyg, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

Läs gärna även oktober månads utgåva av vårt nyhetsbrev som innehåller en kort presentation och intervju med Tintin Chien.


Produktionssystemet som levererats till Nicrotek i Kina är nu slutgodkänt av kunden

Produktionssystemet som levererats till Nicrotek i Kina är nu slutgodkänt av kunden

Efter förseningar till följd av covid-19-relaterade reserestriktioner kunde teknisk personal från TC TECH äntligen vara på plats under november i Kina för färdigställande av installationen.

Nicrotek är en kinesisk tillverkare av avancerade LGP:er inom premiumsegmentet till både kinesiska och internationella tillverkare av LCD-bildskärmar. Efter slutgodkännandet har kunden börjat använda systemet för produktion av LGP:er.

– Det är glädjande att den här kunden nu äntligen kan använda vårt produktionssystem för tillverkning av avancerade LGP:er. Vi ser fram emot att följa hur de kommer att utnyttja de fördelar som vår teknologi erbjuder, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

På grund av Covid-19-pandemin har Kina infört ett strängt regelverk för att begränsa inresor till landet. Det innebär att inresevisum endast utfärdas för resor med ett tydligt syfte som gagnar kinesisk verksamhet. I det här fallet var det Nicrotek som kunde visa att resan var nödvändig för att de skulle kunna börja använda sig av ny teknologi som levererats av TC TECH.


Lär känna TC TECH: Intervju med Stefan Strandberg, produktionsansvarig


Stefan Strandberg

Samtliga av TC TECHs medarbetare har en unik kompetensprofil och bakgrund som bidrar till att skapa ett dynamisk och välfungerande team. I det här nyhetsbrevet intervjuas Stefan Strandberg, produktionsansvarig, om sin syn på bolagets produktionssystem och framtida möjligheter.

Kan du berätta kort om din utbildning och professionella bakgrund, samt din position hos TC TECH?

– Närmast innan jag kom till TC TECH jobbade jag med service och utveckling av CD, DVD och solenergiprodukter och var med och startade upp en ny fabrik i Thailand. Jag är lite av en allkonstnär som bland annat har arbetat med försäljning och service inom både verkstads- och marinindustrier.

– Jag har arbetat sju år på TC TECH och har haft olika positioner under åren.

Idag är jag produktionsansvarig för våra produktionssystem och verktyg, och mina arbetsuppgifter inkluderar bland annat följande:

 • Förse våra underleverantörer och kontraktstillverkare med rätt underlag och kunskap för att kunna tillverka komponenter respektive montera vårt produktionssystem TCP 150
 • Utbilda underleverantörer och kontraktstillverkare
 • Montera våra verktyg T6 och T10
 • Delta i arbetet med att utveckla produktionssystemet, verktygen som används och tillbehör
 • Prototyptillverkning
 • Testning av protyper och olika produktionslösningar
 • Ansvara för tillverkningsdokumentation
 • Ansvarig för pneumatik- och hydralikområdet

Vad tycker du bäst om med ditt arbete på TC TECH?
– Jag har alltid arbetat med produktutveckling och lockades av att TC TECH är ett bolag som arbetar med ny teknologi. Det är ett bolag där det finns möjlighet att delta inom flera olika områden, såsom utveckling och produktionsstyrning, och det passar mig med min breda bakgrund och intresse för att hitta nya effektiva lösningar på komplexa problem.

När du inte är på arbetet, vad gillar du att göra då?
– Jag trivs väldigt bra på sjön och har även ett lantställe som jag gillar att snickra på. Det finns alltid något som behöver göras!

13okt, 2020

TC TECH lanserar uppgraderat verktyg för sitt produktionssystem som kan tillverka optiska filmer till 17-tums bildskärmar

 TC TECH lanserar uppgraderat verktyg för sitt produktionssystem som kan tillverka optiska filmer till 17-tums bildskärmar

Efter önskemål från kunder som levererar optiska filmer, inklusive Light Guide Plates (LGP:er), till bärbara datorer har TC TECH lyckats utöka systemets maximala pressyta till 370×235 mm, vilket täcker ytor upp till 17-tumsskärmar.

Det nya T10-verktyget har utvärderats i TC TECHs lokaler med utmärkt resultat och blev tillgängligt att beställa i slutet av september.

Efter uppgradering med det nya verktyget kan TC TECHs produktionssystem tillverka optiska filmer till de tre mest efterfrågade storlekarna för bildskärmar i bärbara datorer: 13, 15 och 17 tum. Det kan jämföras med det tidigare T6-verktyget som klarar av optiska filmer för bildskärmar upp till 15 tum. Det nya verktyget är kompatibelt med samtliga av TC TECHs produktionssystem och kan enkelt installeras på plats hos kund.

TC TECH erbjuder nu även produktionssystem med det nya verktyget i sina pågående säljprocesser, vilket gör bolagets erbjudande ännu mer attraktivt än tidigare.

– Jag är mycket nöjd med att vårt team har lyckats uppgradera en av de viktigaste parametrarna hos vårt produktionssystem så att det täcker in samtliga ledande bildskärmsformat för bärbara datorer. Den här uppgraderingen visar på mångsidigheten och flexibiliteten hos vårt system, vilket är ett argument som vi brukar lyfta fram i våra säljprocesser, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.


TC TECH har utvecklat ett nytt material för högupplösta matriser i samarbete med det taiwanesiska elektroformningsbolaget Hui Fong

TC TECH har utvecklat ett nytt material för högupplösta matriser i samarbete med det taiwanesiska elektroformningsbolaget Hui Fong

Genom att använda extremt detaljerade matriser som tillverkats i det nya materialet kan kunder utnyttja prestandan hos TC TECHs produktionssystem maximalt.

Matriser är tunna plattor som innehåller de strukturer som skall varmpräglas in i tunna plastdetaljer och tillverkas oftast helt i nickel. För enklare och även något mer avancerade matriser har detta varit fullt tillräckligt, men för att kunna dra full nytta av prestandan hos TC TECHs produktionssystem krävs matriser med motsvarande kvalitet och upplösning. Det nya materialet är en legering av nickel med en hög andel kobolt, vilket gör det möjligt att tillverka matriser med ännu finare mönster än tidigare. Huifong, ett Taiwan-baserat bolag som fokuserar på elektroformning med nickel-kobolt, har varit TC TECHs samarbetspartner i utvecklingen av det nya materialet.

– Man kan likna vårt produktionssystem med de nyaste 8K-TV-apparaterna, medan traditionella nickelmatriser som utgör mallar för det som systemet skall trycka (eller spela upp i jämförelsen) inte klarar av mer än 4K om ens det utan att introducera brus i bilden. Vi har helt enkelt varit lite före vår tid. Genom att ta fram det här nya materialet har vi lyckats uppgradera den andra viktiga delen inom produktionskedjan för tillverkning av mycket tunna och detaljerade plastdetaljer till vår egen höga nivå, säger TC TECHs CTO Jan Jäderberg.

Varje steg i tillverkningen av matriser i det nya materialet har genomgått kemisk validering och mekanisk utvärdering i elektronmikroskop hos TC TECH och en kund i Taiwan. Kunden har därefter godkänt det nya materialet.

– Det kommer att bli spännande att se vad som kan uppnås när vi nu låser upp mer av potentialen hos vårt produktionssystem. Extremt högupplösta och högkvalitativa matriser efterfrågas inom ett antal applikationsområden, inte minst när det gäller ljusspridare (diffusers) till mini- och micro-LED-bildskärmar, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.


Lär känna TC TECH: Intervju med Tintin Chien, Sales & Product Manager med fokus på internationell B2B-utveckling

Samtliga av TC TECHs medarbetare har en unik kompetensprofil och bakgrund som bidrar till att skapa ett dynamiskt och välfungerande team. I det här nyhetsbrevet intervjuas Tintin Chien, Sales & Product Manager med fokus på internationell B2B-utveckling, om sin syn på bolagets försäljningsprocess och framtida möjligheter.

Kan du berätta lite om din utbildning och professionella bakgrund, samt din position hos TC TECH?
– Jag har en masterexamen inom Material Science and Engineering från NTHU, Taiwan, vilket motsvarar teknisk fysik i Sverige. Tidigare arbetade jag med utveckling och projektledning inom solenergi i åtta år i Asien och Europa. Sedan började jag arbeta på TC TECH, och jag har varit anställd här de senaste fyra åren. Till en början arbetade jag som systemingenjör, men i dagsläget är jag försäljningsansvarig för Asien där Kina och Taiwan är våra huvudmarknader.

Tintin Chien

Mina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

 • Kommunikationsansvarig mot kunderna
 • Affärsutveckling och uppbyggnad av kundrelationer
 • Besöka potentiella kunder på plats för tekniska diskussioner
 • Hitta nya potentiella applikationer inom olika industriområden
 • Förvaltning och utbildning av våra lokala distributörer

Vad tycker du bäst om med ditt arbete på TC TECH?
– De nya teknologier och Intressanta produkter som TC TECH erbjuder har mycket hög potential i många olika industriområden och möjliggör bland annat produktion av mer högkvalitativa LGP:er och andra optiska filmer utöver nuvarande industristandard.

– Den största och mest spännande utmaningen är att komma in i en redan etablerad marknad med en ny produktionsmetod som sätter en ny industristandard. Genom att jobba nära varje kund kan vi tillsammans utveckla våra produkter och sätta en ny standard inom precision och kvalitet, vilket resulterar i en win-win situation.

Vilka applikationsområden och geografiska marknader fokuserar du på när det gäller marknadsaktiviteter och försäljning?
– Våra system passar för ambitiösa kunder som har väldigt höga krav på sina produkter. Vi fokuserar på kunder med målsättningen att nå ledande prestanda inom LGP:er, diffusers för mini-LED, och andra finmönstrade optiska filmer. De leverantörer som tillverkar optiska LGP-produkter med högsta kvalitet är baserade i Kina och Taiwan, och vi har därför valt att fokusera på dessa länder. För att bredda våra applikationsområden utvärderar vi nu andra potentiella marknader och tillämpningar som kan använda sig av TC TECHs unika teknologi.

Kan du berätta lite om intresset från potentiella kunder inom dessa nya applikationsområden?
– I dagsläget är befintliga produktionsmetoder inte tillräckligt bra för nästa generationens produkter inom flera områden som kräver mycket hög prestanda och precision. TC TECHs teknologier möjliggör produktion av framtida produkter inom områden som:
– Micro- och mini LED
– Optiska filmer till AR- och VR-tillämpningar
– Filmer för ljuskällor
– Microfluid-applikationer inom biotekniksektorn

Om Tintin Chien

 • Utbildning – Masterexamen i Material Science and Engineering
 • Bakgrund – Född och uppväxt i Taiwan och bosatt i Sverige sedan 2010
 • Språk – Mandarin, taiwanesiska, engelska och svenska
 • Fritidsintressen: Triathlon- (simning, cykling och löpning), vandring och gillar i princip alla uthållighetssporter. Genomförde En svensk klassiker 2017 och Ironman Kalmar 2018. Tränar regelbundet med Stockholm City Triathlon Klubben.
14maj, 2020

Presentation av VD Alexander Luiga i samband med årsstämman

Med anledning av rådande omvärldsläge där det pga av Covid-19 pandemin är svårare än normalt att närvara fysiskt vid årsstämman har bolaget valt att spela in och publicera VD:n Alexander Lugias presentation som hålls vid årsstämman.

24feb, 2020

TC TECH lanserar ny webbplats för att visa på bredden hos bolagets teknologiplattform

TC TECH Sweden AB (publ) lanserar en ny webbplats som tydliggör att bolaget nu utökar sitt fokus till ett flertal spännande segment utöver LGP:er till kantbelysta LCD-bildskärmar. De inkluderar optiska tillämpningar som mini- och mikro-LED-bildskärmar, optisk film, VR-utrustning och frontbelysta skärmar, samt även mikrofluida applikationer inom bioteknikindustrin.

På TC TECHs nya webbplats, som nås på www.tctech.se precis som tidigare, finns information om hur bolagets teknologi för exakt replikering av mikro- och nanostrukturer kan användas inom olika tillämpningsområden.

– Som nämns i vår nyligen publicerade bokslutskommuniké för 2019 märker vi av ett växande och bredare intresse för vår teknologi. Vi tydliggör nu vårt erbjudande för att det ska bli enklare för samtliga potentiella kunder att förstå vilka fördelar som vår teknologi kan bidra med, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

Ett exempel på bolagets breddning till fler segment är den nyligen erhållna utvärderingsorder från en tysk underleverantör inom bilindustrin som bolaget meddelade om den 17 februari 2020.

21feb, 2020

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké

TC TECH har idag publicerat sin bokslutskommuniké per den 31 december 2019.

Bolagets nettoomsättning uppgick till 4 358 tkr (48 tkr) under fjärde kvartalet 2019, medan nettoresultatet uppgick till -6 007 tkr (-10 326 tkr). Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten -3 991 tkr (-13 500 tkr).

Under perioden januari – december 2019 uppgick bolagets nettoomsättning uppgick till 14 193 tkr (48 tkr) och nettoresultatet till -27 640 tkr (-32 365 tkr).  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 181 tkr (-26 498 tkr) under helåret 2019.

 

Händelser under perioden

 • TC TECH har i oktober genomfört en riktad nyemission om 1 412 700 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 9 maj 2019. Genom emissionen har bolagets aktiekapital ökat med 113 016 kr, samtidigt som bolaget tillförs ca 19 mkr i likvida medel.

Händelser efter periodens utgång

 • TC TECH meddelade att bolaget har erhållit en order på ett utvärderingsprojekt av LGP:er från en tysk underleverantör inom fordonsindustrin. Detta är det första insteget för TC TECH i fordonsindustrin.
17feb, 2020

TC TECH erhåller utvärderingsprojekt från ett tyskt bolag inom fordonsindustrin

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order på ett utvärderingsprojekt av LGP:er från en tysk underleveratör inom fordonsindustrin. Detta är det första insteget för TC TECH i fordonsindustrin.

Denna order visar tydligt att intresset för TC TECHs teknologi nu börjar öka även inom andra segment utöver tillverkning av LCD-bildskärmar till mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.

– Det här är vårt första projekt till en kund inom fordonsindustrin, vilket de betalar 105 KSEK för. Faller dessa tester väl ut kan detta leda till utrustningsbeställningar inom detta segment. Det visar på en spännande potential för vårt erbjudande inom en global sektor där avancerad teknologi spelar en allt större roll, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

Testserien av LGP:er till kundens utvärderingsprojekt kommer att genomföras i TC TECHs renrum i bolagets lokaler i Stockholm.

Prenumerera på nyhetsbrevet

* Obligatoriskt fält

TC TECH kommer att använda den information som du lämnar till oss i detta formulär för att skicka ut nyhetsbrev med information om bolagets utveckling och relevanta branschhändelser. För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR. Klicka i hur du vill att TC TECH skall kontakta dig.

Vi kommer att hantera din information med respekt. Du kan när som helst ändra dig genom att klicka på ”unsubscribe”-länken som finns längst ner på alla e-postutskick. Genom att godkänna detta formulär godkänner du att vi får hantera din information i enlighet med dessa villkor.

Klicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

Till toppen