Ägarförteckning

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. Information

Ägarförteckning

Bolagets tio största aktieägare per 2019-09-30

Ägare Antal aktier Andel
CIMON Enterprise AB 6 200 000 38,52 %
Länsförsäkringar Blekinge 858 666 5,33 %
Lönner, Max Robert Wilhelm 653 372 4,06 %
CIMON AB 640 000 3,98 %
Swedbank Försäkring 601 698 3,74 %
CT Intressenter AB 448 787 2,79 %
Menitia AB 388 898 2,42 %
Länsförsäkringar Kalmar Län 377 883 2,35 %
Brandt, Jörgen 361 069 2,24 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 334 719 2,08 %
Totalt 10 865 092 67,50 %

Per den 30 september 2019 hade bolaget totalt 1 909 aktieägare.