Ägarförteckning

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. Information

Ägarförteckning

Bolagets tio största aktieägare per 2020-03-31

Ägare Antal aktier Andel
CIMON Enterprise AB 6 340 000 36,21 %
Länsförsäkringar Blekinge 1 156 066 6,60 %
Lönner, Max Robert Wilhelm 950 772 5,43 %
CIMON AB 640 000 3,66 %
Swedbank Försäkring 611 111 3,43 %
CT Intressenter AB 578 887 3,31 %
Länsförsäkringar Kalmar Län 526 583 3,01 %
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 520 500 2,97 %
Menitia AB 388 898 2,22 %
AVANZA Pension 324 663 1,85 %
Totalt 12 026 480 68,69 %

Per den 31 mars 2020 hade bolaget totalt 1 759 aktieägare.