Produkter

TCP EE
TCP 1000 HP
RtS 150
TCP 150 HPE

Vår lösning: komplett och nyckelfärdig

TC TECHs system gör det möjligt att producera optiska delar såväl som armerade delar för kåpor och liknande – allt med samma höga kvalitet. Dubbelsidigt mönster, nästan obegränsade möjligheter vad gäller tjocklek, 100 % mönsterreplikering, snabb produktion i kombination med mycket låga kassationer – allt detta gör TC TECHs system till de mest kostnadseffektiva på marknaden. För att tillverka upp till 55-tums LGP har TC TECHs system ett ytbehov (s k “footprint”) på endast 1 till 5 kvadratmeter. På samma begränsade yta kan man självklart, om man föredrar det, i stället välja flera kaviteter för mindre LGP. Processen fungerar för alla slags termoplaster, t ex. PMMA med optisk kvalitet, PC, PET, PS och förstärkt TPU, ABS eller PP.

TCP 150 HPE

TCP 150 HPE, High Precision Electric

Maximal kvalitetsyta: 360 x 220 mm, motsvarande 1 st 15” eller 6 st 5” LGP
Cykeltid: ner till 25 sekunder beroende på tjocklek, mönster, plastmaterial och matris
Tjocklek: 0,15 mm eller lägre beroende på mönster och material
Mönster: Avancerade mönster på båda sidor och möjlighet till kil

PRODUKTDATA:
Area

KVALITETSYTA

KVALITETSYTA

360 x 220 mm
filmbredd upp till 440 mm

Time

CYKELTID

CYKELTID

Ner till 25 sek

Thickness

TJOCKLEK

TJOCKLEK

0,15 mm eller lägre

Pattern

MÖNSTER

MÖNSTER

Avancerade mönster på båda sidor och möjlighet till kil

Ladda ner produktblad

RtS 150

RtS 150, Roll-To-Sheet

Automatisk in- och utmatning av plastfilm till TCP 150. En rulle med filmsubstrat, med eller utan skyddsfilm, placeras i systemet. Eventuell skyddsfilm rullas automtiskt av på båda sidor och substratfilmen avjoniseras och dammsugs/rengörs. Filmen med bredd upp till 440 mm anpassas för en kvalitetsyta med en bredd av 360 mm. Cykeltiden är beroende av processtiden för TCP 150. Roll-To-Sheet klarar en tjocklek på film ned till 0,15 mm eller lägre beroende på mönster och material. Efter mönstringsprocess är systemet anpassat för kundunika verifieringssystem innan skyddsfilm appliceras på den mönstrade plastfilmen. Därefter bearbetas filmen I RTS:en till lämplig storlek innan nästa steg i produktionen.

PRODUKTDATA:
Area

KVALITETSYTA

KVALITETSYTA

360 x 220 mm
filmbredd upp till 440 mm

Time

CYKELTID

CYKELTID

Ner till 25 sek

Thickness

TJOCKLEK

TJOCKLEK

0,15 mm eller lägre

Pattern

MÖNSTER

MÖNSTER

Avancerade mönster på båda sidor och möjlighet till kil

TCP 1000 HP

TCP 1000 HP, High Performance

TCP 1000 HP klarar vilka mönster som helst. V-mönster (V-cut), mikrolinser eller Fresnell-linser – TCP 1000 HP hanterar dem alla. Dessutom med 100 % replikering, och ner till 0,15 mm tjocklek. Ja, tunnare än så om det krävs. Dubbelsidigt på samma tid som ensidigt, båda sidorna replikerade med samma höga kvalitet. Detta system är framtidssäkrat, d.v.s även mönster som kan tänkas komma om några år, kommer TCP 1000 HP att hantera galant.

Maximal kvalitetsyta: 900 x 500 mm, motsvarande 1 st 42” LGP
Cykeltid: ner till 25 sekunder beroende på tjocklek, mönster, plastmaterial och matris
Tjocklek: 0,15 mm eller tunnare, beroende på mönster och material
Mönster: Avancerade mönster på båda sidor och möjlighet till kil.

PRODUKTDATA:
Area

KVALITETSYTA

KVALITETSYTA

900 x 500 mm

Time

CYKELTID

CYKELTID

Ner till 25 sek

Thickness

TJOCKLEK

TJOCKLEK

0,15 mm eller lägre

Pattern

MÖNSTER

MÖNSTER

På båda sidor och möjlighet till kil
Ladda ner produktblad
TCP 1000

TCP EE

TCP EE Edge Embossing – under utveckling

Med TCP EE Egde Embossing kommer vi att fixa vilket mönster som helst – även längs kanterna på t ex en LGP. V-cut, microlinser, Fresnell-linser eller bara en blank yta – TCP EE kommer att hantera samtliga alternativ med 100 % replikering, på bara några sekunder per LGP. Används skyddsfilm på ytan kan den sitta kvar medan kanterna behandlas; används en TCP 1000 i nästa steg behövs den inte alls.

Maximal präglingsbar yta: längd 600 mm, tjocklek beroende på LGP-modell
Processtid: under 60 sek/50 enh (beroende på tjocklek)
Tjocklek: 0,2 mm eller tunnare
Mönster: avancerade mönster

PRODUKTDATA:
Area

PRÄGLINGSBAR YTA

PRÄGLINGSBAR YTA

Längd 600 mm
Time

PROCESSTID

PROCESSTID

Under 60 sekunder / 50 enheter
Thickness

TJOCKLEK

TJOCKLEK

0,2 mm eller tunnare

Pattern

MÖNSTER

MÖNSTER

Avancerade mönster

Ladda ner produktblad
TCP EE