Produkter

MATRISER
TCP 1000 HP
RtS 150
TCP 150 HPE

TCP 150 HPE

TCP 150 HPE, High Precision Electric

Vår huvudprodukt är TCP 150 med verktyg för olika bildformat. Det är ett fullt skalbart system som är kostnadseffektivt och flexibelt, och som idag finns hos ledande tillverkare av ljusledare i Kina och Taiwan.

• Max mönster område: 370*235 mm 5”-17” skärmar med olika bildformat, samt möjlighet till multi-kavitet.
• Mönster. Avancerade dubbelsidiga mönster med kil.
• Tjocklek: Ned till 0.1mm
• Cykeltid: Ned till 30 sek beroende på applikation.
• Material: Alla termoplaster, men vanligast är PMMA eller PC.

Tekniken är baserad på en unik induktiv värmeprocess där enbart matrisen värms. Hastighet och jämnhet på värmning och kylning är överlägset andra jämförbara tekniker. Temperaturen kan ökas med 100 grader per sekund, med en temperaturavvikelse på under 1 grad över hela ytan.

Även pressen och verktyget innehåller flera innovationer för att erhålla ett högt och helt jämt tryck, vilket är avgörande för full replikering.

Ladda ner produktblad

RtS 150

RtS 150, Roll-To-Sheet

Automatisk in- och utmatning av plastfilm till TCP 150. En rulle med filmsubstrat, med eller utan skyddsfilm, placeras i systemet. Eventuell skyddsfilm rullas automtiskt av på båda sidor och substratfilmen avjoniseras och dammsugs/rengörs. Filmen med bredd upp till 450 mm anpassas för en kvalitetsyta med en bredd av 370 mm. Cykeltiden är beroende av processtiden för TCP 150. Roll-To-Sheet klarar en tjocklek på film ned till 0,10 mm eller lägre beroende på mönster och material. Efter mönstringsprocess appliceras skyddsfilm på den mönstrade plastfilmen. Därefter bearbetas filmen I RTS:en till lämplig storlek innan nästa steg i produktionen.

PRODUKTDATA:
Area

KVALITETSYTA

KVALITETSYTA

370 x 235 mm
filmbredd upp till 450 mm

Time

CYKELTID

CYKELTID

Ner till 30 sek

Thickness

TJOCKLEK

TJOCKLEK

Ner till 0,10 mm

Pattern

MÖNSTER

MÖNSTER

Avancerade mönster på båda sidor och möjlighet till kil

TCP 1000 HP

TCP 1000 HP, High Performance

TCP 1000 HP klarar vilka mönster som helst. V-mönster (V-cut), mikrolinser eller Fresnell-linser – TCP 1000 HP hanterar dem alla. Dessutom med 100 % replikering, och ner till 0,15 mm tjocklek. Ja, tunnare än så om det krävs. Dubbelsidigt på samma tid som ensidigt, båda sidorna replikerade med samma höga kvalitet. Detta system är framtidssäkrat, d.v.s även mönster som kan tänkas komma om några år, kommer TCP 1000 HP att hantera galant.

Maximal kvalitetsyta: 900 x 500 mm, motsvarande 1 st 42” LGP
Cykeltid: ner till 25 sekunder beroende på tjocklek, mönster, plastmaterial och matris
Tjocklek: 0,15 mm eller tunnare, beroende på mönster och material
Mönster: Avancerade mönster på båda sidor och möjlighet till kil.

PRODUKTDATA:
Area

KVALITETSYTA

KVALITETSYTA

900 x 500 mm

Time

CYKELTID

CYKELTID

Ner till 25 sek

Thickness

TJOCKLEK

TJOCKLEK

0,15 mm eller lägre

Pattern

MÖNSTER

MÖNSTER

På båda sidor och möjlighet till kil
Ladda ner produktblad

MATRISER

Matriser

Eftersom TC TECHs teknik möjliggör 100% replikering av det mönster som bärs av matrisen, så blir naturligtvis kvalitén och precisionen på denna av stor vikt.

Det finns olika typer av matriser och TC TECH har valt att klassificera de vanligtvis förekommande på följande sätt:

En ”master” är en modermatris med strukturer/mönster som används antingen för att göra komponenter direkt, eller som används för att göra kopior som blir produktionsmatriser som sedan används för att göra komponenter. Matriser bär de strukturer och/eller mönster som när de överförs till substratet levererar en specifik funktion och karakteristik.

Matriser tillhandahålls normalt av tillverkare för olika applikationer. TC TECH kan agera rådgivare till dessa för att förmedla de specifika krav som krävs för enastående resultat.

G1 G2A G2B G3
Spegel x x x x
Laserpunkt x x x
Kil x x
V-spår x x
Linsformig x x
Fri form x

*  TC TECH har valt att namnge de olika mönstren och kombinationerna som Generation 1 (G1), Generation 2 (G2) och Generation 3 (G3)