En unik kombination av den senaste nano- och induktions- tekniken som leder till bättre skärmar.

En unik kombination av den senaste nano- och induktions- tekniken som leder till bättre skärmar.

Snabbaste vägen till optimal temperatur – med det senaste inom induktionsteknologi

TC TECHs system för snabb uppvärmning/nedkylning baseras i grunden på en unik egenutvecklad induktionslösning. Den patenterade lösningen innebär att temperaturen kan öka med över 100 grader/sekund, upp till den optimala temperaturen för aktuellt plastmaterial. Normalt sker uppvärmingen till cirka 200 grader, men det är möjligt att nå betydligt högre om applikationen så kräver. Genom en “active cooling”-process sker avsvalningen jämnt och snabbt, vilket ger en perfekt produkt utan spänningar eller gulning. För att nå detta optimala resultat är systemet utrustat med ytterligare några innovationer som stöd för den snabba uppvärmningen/nedkylningen. Tekniken har utvecklats och förfinats under många år för att nå den precision och kvalitet vi nu kan erbjuda.

Technology
Technology

Bättre kvalitet med nanoprecision

Med den snabba och jämna uppvärmningen är det möjligt att replikera mönster ned till nanonivå. Denna exakta uppvärmning i kombination med snabb kylning gör att plastmaterialet aldrig överhettas, vilket eliminerar defekter som gulning eller sprödhet i applikationen. Detta möjliggör tillverkning av ultratunna substrat och linser med hög noggrannhet.

En komplett lösning, enkel att använda

Systemen har utvecklats för att vara lätta att förstå och använda. Enbart ett fåtal parameter kan och behöver ändras, beroende på vilken typ av applikation som tillverkas. Det intuitiva gränssnittet gör att utbildningstiden för operatören blir kort och produktiviteten hög. Systemet är anpassat för effektivt underhåll, och de delar som behöver underhållas och kontrolleras är tydligt beskrivna och överblickbara i en underhållsplan.

Technology Line

Resultatet av många års forskning: En unik lösning med starkt patentskydd

Världens skarpaste hjärnor inom induktion har ägnat många år åt att utveckla det unika patenterade system som möjliggör det omöjliga: tunna LGP med avancerade nano-mönster. För att uppnå perfektion har oändligt med tid lagts på tester och finjustering av konstruktionen, då ambitionen från start varit att kunna erbjuda världens bästa och effektivaste system för tillverkning av avancerade ultra-tunna LGP.