Home/TC TECH Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké

TC TECH har idag publicerat sin bokslutskommuniké per den 31 december 2019.

Bolagets nettoomsättning uppgick till 4 358 tkr (48 tkr) under fjärde kvartalet 2019, medan nettoresultatet uppgick till -6 007 tkr (-10 326 tkr). Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten -3 991 tkr (-13 500 tkr).

Under perioden januari – december 2019 uppgick bolagets nettoomsättning uppgick till 14 193 tkr (48 tkr) och nettoresultatet till -27 640 tkr (-32 365 tkr).  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 181 tkr (-26 498 tkr) under helåret 2019.

 

Händelser under perioden

  • TC TECH har i oktober genomfört en riktad nyemission om 1 412 700 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 9 maj 2019. Genom emissionen har bolagets aktiekapital ökat med 113 016 kr, samtidigt som bolaget tillförs ca 19 mkr i likvida medel.

Händelser efter periodens utgång

  • TC TECH meddelade att bolaget har erhållit en order på ett utvärderingsprojekt av LGP:er från en tysk underleverantör inom fordonsindustrin. Detta är det första insteget för TC TECH i fordonsindustrin.
By |februari 21st, 2020|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för TC TECH Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké

About the Author: