Home/TC TECH tar in 19 Mkr i nyemission

TC TECH tar in 19 Mkr i nyemission

TC TECH’s styrelse har beslutat genomföra en riktad nyemission om 1 412 700 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 9 maj 2019. Genom emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 113 016 kr, samtidigt som bolaget tillförs ca 19 Mkr i likvida medel.

De största aktietecknarna i emissionen är tre Länsförsäkringsbolag vilka karaktäriseras av starkt fokus på engagemang och långsiktighet. Övriga aktier har tecknats av juridiska och fysiska personer som bedöms bli långsiktiga partners till bolaget. Teckningskursen har fastställts till 13,45 kr per aktie och beräknats såsom stängningskursen den 23 oktober 2019.

Emissionen innebär en avvikelse från samtliga ägares företrädesrätt. Syftet är att tillföra bolaget ytterligare rörelse- och utvecklingskapital, samtidigt som ett antal nya kapitalstarka ägare ansluter sig till bolaget.

”Att välrenommerade ägare som Länsförsäkringsbolagen väljer att investera i TC TECH är ännu en viktig bekräftelse av vår teknologi och potentialen i TC TECH”, säger styrelsens ordförande Peter Mattisson i en kommentar.

By |oktober 25th, 2019|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för TC TECH tar in 19 Mkr i nyemission

About the Author: